Leerplichtambtenaar

Sinds 5 jaar ben ik Leerplichtambtenaar in Voorne aan Zee. Nu daar (voor mij) een aantal basisscholen bij zijn gekomen, wil ik me graag kort aan jullie voorstellen. Ik ben Juliëtte van Haren en zet mij met veel passie in voor de leerlingen in het primair onderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. En niet alleen voor de leerlingen! Vaak heeft schoolverzuim een achterliggende reden. Ik sta klaar voor het gezin, om de oorzaak van dat verzuim samen te achterhalen.
Als er sprake is van vaak te laat komen, hoog ziekteverzuim, onduidelijke afwezigheid in de les, óf andere zorgen: is school verplicht een melding te maken bij de Leerplichtambtenaar. Ik ga dan samen met ouders en school op zoek naar de reden van de afwezigheid en probeer hulp te bieden en een luisterend oor. Ja, u leest het trouwens goed: ook bij vaak te laat komen óf veel ziekmeldingen moet school een melding maken bij de Leerplichtambtenaar.

Vanuit de gemeente

De gemeente Voorne aan Zee, de scholen in onze gemeente én het Centrum voor Jeugd en Gezin hebben hierover afspraken gemaakt. Dit is verder vormgegeven in het Verzuimprotocol, dat te vinden is op de site van uw school.
Mocht u hierover vragen hebben: stel ze gerust!
Juliëtte van Haren
T 14 0181
M 06 18 58 65 20
Oostzanddijk 26
3221 AL Hellevoetsluis
j.vanharen@voorneaanzee.nl
leerlingzaken@voorneaanzee.nl