Verbreed je horizon, verleg je grenzen!  


Gym- en zwemtijden

Op de scholen Brielle, Zwartewaal en Vierpolders zijn leerkrachten benoemd als vakleerkracht gymnastiek
Voor onze school en de twee buurscholen is dat voor 1,0 WTF  meester Ralph  (voor  groep 3 t/m 8)
en voor de groepen 1/2a, 1/2b en 1c is m.i.v. 28 oktober juf Shaquille aangesteld.

Gymrooster 2019-2020

alle lessen worden gegeven door  meester Ralph (vakleerkracht)
maandagochtend
   8:30 uur -   9:15 uur
   9:15 uur - 10:00 uur
 10:15 uur - 11:00 uur
 11:00uur  - 11:45 uur
 
 groep 3
 groep 4
 groep 5
 groep 6a
 
Dukdalf 2
Dukdalf 2
Dukdalf 2
Dukdalf 2

 
maandagmiddag
 13:15 uur - 14:00 uur
 14:00 uur - 14:45 uur
 14:45 uur - 15:30 uur

 
14:35 uur - 15:15 uur
 
 groep 6b/7
 groep 8a
 groep 8b


 groep 1/2b
 
Dukdalf 2
Dukdalf 2
Dukdalf 2 (middag 15 minuten later op school)speellokaal (ouders halen hier de kinderen op)
 
woensdagmorgen
 08:30 uur - 09:10 uur
 11:15 uur - 11:55 uur 
 groep 1/2a
 groep 1/2c
speellokaal Bres
speellokaal (ouders halen hier de kinderen op)
donderdagmiddag
 
14:45 uur - 15:30 uur
 
 
 groep 8a
 

Dukdalf 2 (middag 15 minuten later op school)
 
vrijdagmorgen

08:30 uur - 09:15 uur
09:15 uur - 10:00 uur

 
 groep 3
 groep 6a
 
Dukdalf 2
Dukdalf 2

 
vrijdagmiddag
13:15 uur - 13:55 uur
13:55 uur - 14:35 uur
14:35 uur - 15:15 uur

14:00 uur - 14:45 uur
 groep 1/2a
 groep 1/2b
 groep 1c
 
groep 8b
speellokaal Bres
speellokaal Bres
speellokaal (ouders halen hier de kinderen op)


Dukdalf 2 
 

zwemrooster 2019-2020

dinsdagmiddag

 13:30 uur - 14:00 uur

 groep 4

dinsdagmiddag
 14:00 uur - 14:30 uur  groep 5