groep 7
juf Rianne, juf Suzanne

Verbreed je horizon, verleg je grenzen!


Welkom op de groepspagina van groep 7

  
Onze groep 7 kunt u vinden in het hoofdgebouw, het eerste lokaal aan de rechterkant op de bovenverdieping.
De groep bestaat  uit 26 leerlingen en er wordt lesgegeven door juf Rianne  Jongejan en juf Suzanne In groep 7 wordt het vakkenpakket nog meer uitgebreid  binnen vakken als natuur, aardrijkskunde, topografie, geschiedenis, studievaardigheden en verkeer komen vanaf nu ook aan bod.
Engels krijgt twee keer per week aandacht. Een keer vanuit de methode en een keer doen we een andere activiteit in het Engels. Dit kan  een ander vak in het Engels zijn of een leuk spel.
In groep 7 leren de leerlingen steeds meer naar hun eigen kunnen en kennen kijken. Daarbij wordt bij het lesgeven extra nadruk gelegd op zelfstandigheid, zelfredzaamheid en plannen van werk.
Alles in het belang om een stevige basis te leggen voor het laatste jaar van de basisschool, waarin de definitieve vervolgschool binnen het VO wordt uitgekozen.

Hierbij zal de uitslag van de Entreetoets ook een eerste aanwijzing geven richting het definitieve advies VO. 
Eind groep 7 krijgt de leerling en zijn ouders / verzorgers een voorlopig schooladvies te horen.

In dit leerjaar zal er ook een verkeersexamen afgenomen worden bij groep 7.
Dit houdt een theoretisch examen en een praktijkexamen op de fiets in.
Door de Coronaperiode van afgelopen jaar heeft groep 8 het praktijkexamen gemist en er zal naar worden gestreeft dat zij dat dit jaar in mogen halen.

Ter voorbereiding op het Anglia-examen eind groep 8, wordt er in de loop van de laatste maand van het schooljaar van groep 7
 een proef-examen afgenomen.

In groep 7a spelen we elke dag een kwartier buiten. Daarnaast hebben de leerlingen twee keer in de week  gymles van een vakleerkracht. (meester Ralph ). Kijk hier voor het rooster

De vorderingen van de kinderen worden gemeten met toetsen vanuit de methode en tweemaal per jaar met Cito toetsen. Twee keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis. De vorderingengesprekken vinden eind november plaats.

Op het tabblad schoolapp kunt u lezen hoe u gebruik kunt maken van de schoolapp.
Dit is een besloten app en daar kunt u op de mobile telefoon heel éénvoudig alle activiteiten van de groep volgen en heeft u alle gegevens van de school (contactgegevens/nieuwsbrieven/ kalender/ nieuwtjes etc .) in één app bij de hand.