groep 8
meester Peter, juf Thysia, juf Helen

Verbreed je horizon, verleg je grenzen!


uitleg lesstof groep 7/8

Op deze pagina vinden jullie uitleg over stof die al behandeld is of die je moet beheersen na een jaar groep 7
Kom je er met de onderstaande instructie niet uit? 
kijk ook eens op
www.Eduflix.nl

            rekenen

            cijferen
            filmpje cijferend aftrekken
            filmpje over aftrekken onder elkaar met één lenen
            filmpje over optellen van kommagetallen
            filmpje over vermenigvuldigen onder elkaar ( type 45x23=)
            filmpje staartdeling (type: 37500:5)
            filmpje staartdeling met rest (type: 8923:7)
            filmpje staartdeling (type: 2623:43)
            filmpje staartdeling met kommagetallen (type: 61,8 : 3)
            filmpje staartdeling, van breuk naar kommagetal (type: 1/8)
            filmpje staartdeling (type: 28,8:24)
            
            metriek stelsel
            filmpje berekenen van omtrek en oppervlakte
            filmpje uitleg oppervlakte berekenen groep 8
            filmpje over inhoud , uitleg over de kubus en wat inhoud precies is.
            filmpje over omrekenen van kubieke inhoudmaten 
            filmpje over liter, deciliter etc.
            filmpje rekenen met tijd 1
            filmpje rekenen met tijd 2 snelheden omrekenen
           
            breuken
            filmpje wat is een breuk?
            filmpje vereéénvoudigen van breuken (2/4 = 1/2 eenvoudiger op schrijven)
            filmpje gelijknamigmaken van breuken (1/6 + 1/3 = 1/6 + 2/6)
            filmpje breuken met ongelijke noemers optellen (type: 1/7 + 2/14)
            filmpje breuken met ongelijke noemers aftrekken (type 5/6 - 3/18)
            
            procenten
            filmpje wat zijn procenten?
            filmpje procenten 1  1% van een getal
            filmpje procenten 2  percentage van een getal
            filmpje procenten 3  van breuk naar procenten
            filmpje procenten 4 van procenten naar breuk
            filmpje procenten 5 korting bij aankoop
            filmpje procenten 6 met hoeveel procent is iets afgenomen?
            filmpje procenten 7 met hoeveel procent is iets toegenomen? Huurverhoging, winst en meer.

            verhoudingen
            filmpje verhoudingen 1 wat is een verhouding?
            filmpje verhoudingen 2 hoe bereken je een verhouding?

            taal                                                                                                                                                                                                                  
      voor een schema woordbenoemen (taalkundig ontleden) klik hier

 •    voor uitleg van zelfstandige naamwoorden klik hier
 •    voor uitleg van bijvoegelijkenaamwoorden klik hier
 •    voor uitleg over het stoffelijk bijvoegelijknaamwoord klik hier
 •    voor uitleg van werkwoorden klik hier
 •    voor uitleg van hulpwerkwoord (hww) klik hier
 •    voor uitleg van telwoorden klik hier 
 •    voor uitleg van voorzetsels klik hier 
 •    voor uitleg van voegwoorden klik hier 
 •    voor uitleg van aanwijzende naamwoorden klik hier 
 •    voor uitleg van persoonlijke voornaamwoorden klik hier
 •    voor uitleg van bezittelijke voornaamwoorden klik hier 
 •    voor uitleg van vragende voornaamwoorden klik hier  
 •    voor uitleg van bijwoorden klik hier     
 •    uitlegfilmpje over verwijswoorden klik hier                                                                                                     

   
    voor een schema zinsontleden (redekundigontleden ) klik hier

 •    voor uitleg van de persoonsvorm klik hier 
 •    voor uitleg van het onderwerp klik hier 
 •    voor uitleg van het werkwoordelijk gezegde klik hier
 •    voor uitleg van het naamwoordelijk gezegde klik hier  
 •    voor uitleg van het lijdende voorwerp klik hier 
 •    voor uitleg van het meewerkend voorwerp klik hier 
 •    voor uitleg van de bijwoordelijke bepaling van tijd /plaats klik hier
          werkwoordspelling                                                                                                                                                                                                            uitlegfilmpje werkwoordspelling                                                                                                                                                                                     uitlegfilmpje over verleden tijd en 't kofschip
          uitlegfilmpje wat zijn hulpwerkwoorden?
          uitlegfilmpje gebeurd of gebeurt? 
          uitlegfilmpje wat is het verschil tussen kennen en kunnen?
  
          taalverzorging
         
uitlegfilmpje hoofdzinnen en bijzinnen
          uitlegfilmpje leestekens in het Nederlands                                                                                                                                                                  uitleg fimpje over als of dan
          uitlegfimpje over  jou of jouw ?                                                                                                                                                                         tip: reuze handig om ook thuis te hebben is het Grote Basisschoolboek