groep 8
meester Peter, juf Thysia, juf Helen

Verbreed je horizon, verleg je grenzen!


groep 8 (t)huiswerk


Op deze pagina is het huiswerk voor de komende periode te vinden en eventuele huiswerktips.
Vanaf groep 7 werken we met schoolagenda's ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Het is de bedoeling dat de leerlingen vanaf het planbord in de groep de huiswerkopdrachten, je individuele afspraken met de meester en juffen, maar ook eventuele andere data (bijvoorbeeld excursies, privé afsspraken ( ortho/ tandarts/ verjaardagen) noteren. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor je gebruik van de agenda en het noteren van afspraken/ huiswerk. De agenda is een plan- en leermiddel voor de leerling en geen controlemiddel voor opvoeders. De leerling is eigenaar en deelt in overleg de gegevens in de agenda.

Huiswerkhulp:
Binnen de groepspagina van groep 8 is er ook een huiswerkpagina met uitleg gemaakt.                                                                  
Hierop staan allemaal uitleg fimpjes over stof die we behandeld hebben / gaan behandelen.
NB. Als je een usb-stick inlevert kan je bij mij een digitaal woordenboek ontvangen. Een handig hulpmiddel bij het huiswerk.
 
We gaan vanaf maart het school- en  huiswerk steeds meer op maat (adaptief) uitzoeken en meegeven
taal huiswerk 
In groep 8 werken we met Blokboek taal als huiswerk.
Vanaf 11/3  gaan we elke Blokboek als weektaak op school maken 
De kinderen mogen in het blokboek zelf of in de multo aantekeningen maken.
Op onze site kunnen de leerlingen (maar ook de ouders) filmpjes met uitleg over de stof bekijken.
de huiswerkpagina met uitleg vind je door hier te dubbelklikken

Taaltoppers Er is een groep leerlingen uit groep 8, die vanaf november (groep 1) elke vrijdag een takenpakket boven op het gewone werk erbij krijgt : Taaltoppers groep 1:  op het planbord in de klas staat wat jullie moeten maken
in februari zijn we gestart met een tweede groep taaltoppers (groep 2)
Taaltoppers groep 2:op het planbord in de klas staat wat jullie moeten maken
We kijken dit elke week op vrijdag samen na. Dit is werk dat jullie inpassen in de taalweekopdrachten en op school, maar ook thuis gemaakt mag

zinsbouw en ontleden
Een aantal leerlingen hebben schoolwerk/huiswerk boekjes gekregen met zinsbouw en ontleedoefeningen erin.
Weer een en andere groep heeft alleen schoolwerk en een derde groep alleen huiswerk. 
Dit zijn allemaal weektaken. leerlingen werken daar in het eigen tempo (wel minimaal twee blz per week en maximaal 4 bladzijden per week) af. Zij maken zelf een planning en vlechten dat door de gewone dag en weektaken heen.
rode stickers (huiswerk) leveren het in op maandagochtend
rood-gele stickers (school/huiswerk)leveren het in op dinsdagochtend
blauwe stickers (schoolwerk)leveren het in op dinsdagochtend

spelling /werkwoordspelling
Je spelling kan je thuis ook goed bijhouden door de spellingwoorden van het thema nog eens door te nemen en eventueel te oefenen. Op onze website staan de spellingswoorden per thema voor alle groepen klaar en kan deze zijn zo uit te draaien of te downloaden.  Voor de werkwoordspelling raden we aan nog eens naar de de huiswerkpagina met uitleg te gaan. Daar staan verschillende uitlegfilmpjes die je kunt bekijken/
 
woordenschat en spellingspakketten bij de taalmethode
Deze staan op onze schoolsite bij leerlingenlinks; klik op het logo van taalactief en je komt op alle pakketten voor het hele jaar en van alle jaargroepen. Woordenschat van inze taalmethode wordt wekelijks op donderdag uitgebreid behandeld en daarna toegepast in verdchillendd situaties! Herhaling met praktijkvoorbeelden is de kracht van het leren! Daar kunt u thuis aan meedoen! 
Niet door puur de woorden uit het hoofd te laten leren, maar door de woorden zelf toe te passen in het bijzijn van uw kind! Speel met de woorden in het dagelijks leven! 
Wij doen dit ook samen met de andere woordenschat uit de andere vakken! Zo krijg je ook samenhang tussen de verschillende vakken en heeft het leren echt zin!

rekenhuiswerk
Naast het vaste klassikale pakket rekenen kan het voorkomen dat leerlingen een bijspijkerpakket of verdiepingspakket mee krijgen.  De afspraken voor dit pakket (hoeveelheid/niveau en werkduur) worden per individu gemaakt)
Altijd kunnen jullie natuurlijk voor een flinke basis zorgen door de tafelsommen van voor naar achter en van achter naar voor te blijven oefenen dit kan je o.a. via onze oefenpagina's op links voor leerlingen
uitlegfilmpjes kan je ook op deze site zien bij edufleks (zie leerlingenlinks)
Een groot aantal leerlingen krijgen elke dinsdag les over Tabellen en Grafieken. 
Deze lesstof is een manier om behalve inhoudelijk, ook meer om te leren gaan met zelfredzaamheid in plannen, bijzondere thuisopdrachten etc.

Met de hele groep zijn we in de klas gestart met het aanpakken van redactiesommen. Vanaf 16 maart gaan we dit ook mee geven naar huis. en krijgt een gedeelte van de groep (groep A en B) dit werk mee als huiswerk. Groep C en D maken dit op school

aantekeningen/ dieper na laten denken
Tijdens de lessen rekenen en taal doen de leerlingen dat in het A.M.I.W.-schrift (alles-moet-ik-weten-schrift)
Tijdens de lessen Engels, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur doen zij dat in de multo.
Daar waar het maar enigszins kan krijgen de groepen  les in "het leren leren" (dieper nadenken)
De leerlingen leren de lesstof  via een stappenplan te verwerken. Dit doen we o.a. door gezamenlijk teksten uit te pluizen op moeilijke woorden, aantekeningen te maken tijdens de bordles , luisterlessen en de lesstof uit boeken.
Ook volgen zij een leerlijn in het samenvatten van de instructielessen, leeslessen, werklessen tot een leerzaam geheel. 
Nieuwe kennis wordt gekoppeld aan al reeds opgedane kennis.

natuur en techniek /natuurzaken
 thema 4: Milieu
 • les 1: natuur in evenwicht (aantekeningen leren en checken)
 • les 2: duurzaam leven (aantekeningen leren en checken)
 • les 3: duurzame wereld (aantekeningen leren en checken)
geschiedenis/ tijdzaken
thema: We hebben het project Tweede Wereldoorlog bij a afgerond! 
in de eerste week na de vakantie gaan we in drietallen één onderwerp uit onze PowerPoint presenteren en er volgt nog een meerkeuzetoets. Daarna gaan we snel verder met dd naoirlogse jaren t/m nu. 
 
aardrijkskunde /wereldzaken
thema 4: Afrika
 • les 1: Afrikaanse landschappen (aantekeningen leren en checken)
 • les 2: Leven in Afrika (aantekeningen leren en checken)
 • les 3: Problemen en Kansen (aantekeningen leren en checken)
schriftelijke - en mondelijke presentaties; presenteren is een leerproces!
Presentaties kunnen in allerlei vormen, individueel en in groepsverband plaatsvinden. 
Verschillende presentaties zullen de revue passeren. 
Hiervoor zal op school, maar in enkele gevallen ook thuis aan gewerkt moeten worden.
In het werkstukschrift werken we het hele jaar door aan verschillende presentatie vormen.
Hierbij komen verschillende soorten teksten aan de orde:
miniwerkstukken , brieven, gedichten, zkaleijke en creatieve teksten.
Op deze manier passen de leerlingen het geleerde (spelling/zinsbouw/creatieviteit) binnen de vakkekken Nederlands maar ook het Engels toe.

Ook het plannen van leer-, maak werk staat hoog in het vaandel bij groep 8.
Daar beginnen we in de klas mee aan de hand van bordlessen, planborden, roosters.
De leerlingen krijgen allemaal een agenda van 't Leerlap van school uitgereikt omdat we daar ook les mee en in krijgen.

De agenda's moeten elke dag op school zijn en zullen in het begin gezamenlijk ingevuld worden, maar de leerlingen gaan al vrij snel de agenda zelfstandig gebruiken.
tip 1: Kijk af en toe eens na de de filmpjes die elke maand aangeboden worden in de agenda (QR codes) 
tip 2: "Plan niet om het plannen" maar om "je eigen leren" te ontdekken. Kijk dus elke dag of je planning uitkomt en stel bij als dat nodig is. leer ook hier van je fouten. vaak zit het 'm niet in de verkeerde planning maar om je gedrag  wat er achter zit. 
      - Kijk vooraf wat je moet maken en leren (is het veel /weinig ? Is het bekende-/onbekende stof? Is het makkelijk of moeilijk voor jou? Is het handig om eerst nog een moment in te plannen om de aantekeningen nog een keer erbij te pakken en te bestuderen, voordat je begint?)

Naast dit regelmatige huiswerk zijn er ook momenten dat er individuele afspraken gemaakt worden, dat kan zijn:
 • inhaalwerk door ziekte
 • bijspijkerwerk om kleine achterstanden bij te werken
 • een spreekbeurt
 • een (t)huiswerkstuk
 • individuele opdrachten
 • doeopdrachten bij, zoals verzamelen van informatie, voorwerpen of maken van foto's