groep 8
meester Peter, juf Thysia, juf Helen

Verbreed je horizon, verleg je grenzen!


Welkom op de groepspagina van groep 8

Onze groep 8 kunt u vinden in het achterste twee lokalen op de begane grond van het Bresgebouw
De groep bestaat uit 39 leerlingen en er wordt in twee lokalen lesgegeven door meester Peter Oole,  Juf Thysia en Juf Helen.
Voor de leesstof uit groep 8 wordt afwisselend gepresenteerd. De meester en de juf zullen gebruik gaan maken van teamteaching volgens een vastgesteld rooster.  Tijdens de zelfstandig werkuren lopen de docenten in beide lokalen om te ondersteunen en te begeleiden.

meester Peter

juf Thysia

juf Helen

juf Danisha
 In groep 8 wordt de focus nog meer gelegd op de studievaardigheden:-lees- en leerstrategiën:
-aantekeningen maken
-plannen en agenda gebruik
-gespreid leren
Dit zal veelal binnen vakken natuur en techniek, aardrijkskunde, topografie, geschiedenis aangeleerd worden. Maar ook tijdens de zelfstandig werkuren wordt hier aandacht aan besteed. Er wordt steeds meer van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de kinderen gevraagd. De leerlingen zullen daarom steeds meer eigenaar worden van het eigen leren.
De leerlingen krijgen van ons een agenda van 't Leerlab aan geboden en de agenda is dus ook lesmateriaal.

Leerondersteuning en begeleiding
Leerlingen in  groep 8 zullen regelmatig  gebruik maken van elkaars kwaliteiten en mogelijkheden om de leerlingen zoveel mogelijk verder te helpen.

Op maandag, dinsdag en woensdag wordt de klas ondersteunt door juf Danisha (eindejaars stagiaire onderwijsassistente.) De leerlingen van groep 8 in het Bresgebouw genieten dan van een optimale ondersteuning qua lesuren.
Op maandag en op woensdag is er gym van meester Ralph (vakdocent) alle 39 lln zullen dan tegelijker tijd gym krijgen.
Voor de leerkrachten groep 8 zijn dit overlegmomenten.

Anglia 

Engels krijgt één keer per week een uur aandacht en wordt gegeven door juf Thysia;  o.a. vanuit de methode of vanuit een andere activiteit in het EngelsDit kan een ander vak in het Engels zijn of een leuk spel of een leestekst in het Engels. Aan het eind van het schooljaar al een Angliaexamen afgenomen worden. Als juf Thysia Engels geeft, geeft meester Peter geschiedenis en het uur daarna precies andersom.Dat geldt ook voor de lessen natuur en techniek en aardrijkskunde/topografie. Meester Peter geeft aardrijkskunde en juf Helen natuur en techniek.

In groep 8 leren de leerlingen steeds meer naar hun eigen kunnen en kennen kijken. (eigenaarschap)
Dat doen we grotendeels door formatieve toetsing, maar ook door het lesgeven in zelfstandigheid, zelfredzaamheid, plannen en agendagebruik.
Alles in het belang om een stevige basis te leggen voor het laatste jaar van de basisschool, waarin de definitieve vervolgschool binnen het VO wordt uitgekozen.

Hierbij zal de uitslag van de Entreetoets ook een eerste aanwijzing geven richting het definitieve advies VO. 
Eind groep 7 kregen de leerlingen en zijn ouders / verzorgers een voorlopig schooladvies te horen.
 
In het vorig leerjaar kregen de leerlingen uit groep 7  een schriftelijke verkeersexamen .
Het examen houdt een theoretisch examen en een praktijkexamen op de fiets in.
Door de Coronaperiode van afgelopen jaar heeft groep 8 (als groep 7) het praktijkexamen gemist en er zal naar worden gestreefd dat deze leerlingen het praktijkgedeelte dit schooljaar in mogen halen.

In groep 8 gaan we elke dag een kwartier naar buiten. Daarnaast hebben de leerlingen twee keer in de week  gymles van meester Ralph (vakleerkracht). Klik hier voor het rooster

De vorderingen van de kinderen worden gemeten met toetsen vanuit de methode en tweemaal per jaar met Cito toetsen. Twee keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis. De vorderingengesprekken vinden eind november plaats.

Op het tabblad schoolapp kunt u lezen hoe u gebruik kunt maken van de schoolapp.
Dit is een besloten app en daar kunt u op de mobile telefoon heel éénvoudig alle activiteiten van de groep volgen en heeft u alle gegevens van de school (contactgegevens/nieuwsbrieven/ kalender/ nieuwtjes etc .) in één aap bij de hand.