groep 8
juf Rianne, juf Michelle, juf Marieke

 

Verbreed je horizon, verleg je grenzen!


Welkom op de groepspagina van groep 8

 

juf Rianne

juf Michelle

juf Marieke
Onze groep 8 kunt u vinden in het eerste lokaal op de begane grond van het Bresgebouw
De groep bestaat uit 24 leerlingen en er wordt  lesgegeven door juf Rianne Jongejan en Juf Michelle Paulsen.
(juf Michelle is tot de Herfstvakantie met zwangerschapsverlof en zal vervangen worden door juf Marieke Hammersteyn)

In groep 8 wordt de focus nog meer gelegd op de studievaardigheden:-lees- en leerstrategiën:
-aantekeningen maken
-plannen en agenda gebruik
-gespreid leren
Dit zal veelal binnen vakken natuur en techniek, aardrijkskunde, topografie, geschiedenis aangeleerd worden. Maar ook tijdens de zelfstandig werkuren wordt hier aandacht aan besteed. Er wordt steeds meer van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de kinderen gevraagd. De leerlingen zullen daarom steeds meer eigenaar worden van het eigen leren.
De leerlingen krijgen van ons een agenda van 't Leerlab aan geboden en de agenda is dus ook lesmateriaal.

Anglia 
Engels krijgt één keer per week een uur aandacht  o.a. vanuit de methode of vanuit een andere activiteit in het Engels. Dit kan een ander vak in het Engels zijn of een leuk spel of een leestekst in het Engels. Aan het eind van het schooljaar al een Angliaexamen afgenomen worden. 

In groep 8 leren de leerlingen steeds meer naar hun eigen kunnen en kennen kijken. (eigenaarschap)
Dat doen we grotendeels door formatieve toetsing, maar ook door het lesgeven in zelfstandigheid, zelfredzaamheid, plannen en agendagebruik.
Alles in het belang om een stevige basis te leggen voor het laatste jaar van de basisschool, waarin de definitieve vervolgschool binnen het VO wordt uitgekozen.

Hierbij zal de uitslag van de Entreetoets ook een eerste aanwijzing geven richting het definitieve advies VO. 
Eind groep 7 kregen de leerlingen en zijn ouders / verzorgers een voorlopig schooladvies te horen.
 
In groep 8 gaan we elke dag een kwartier naar buiten. Daarnaast hebben de leerlingen twee keer in de week gymles(op dinsdag en op donderdag in de Dukdalf)  van meester Ralph (vakleerkracht). Klik hier voor het rooster

De vorderingen van de kinderen worden gemeten met toetsen vanuit de methode en tweemaal per jaar met Cito toetsen. Twee keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis. De vorderingengesprekken vinden eind november plaats.