groep 6
juf Thysia, juf Helen

Verbreed je horizon, verleg je grenzen!


Welkom op de groepspagina van groep 6

Ons lokaal is het achterste lokaal op de bovenverdieping van het hoofdgebouw. Op dit moment hebben  we 24 kinderen in groep 6
Juf Helen is er van maandag t/m dinsdag en juf Thysia is er op woensdag t/m vrijdag.
 
juf Helen Juf Thysia
In groep 6 wordt het vakkenpakket meer uitgebreid. Vakken als natuur, aardrijkskunde, topografie, geschiedenis , studievaardigheden en verkeer komen vanaf nu ook aan bod. Ook wordt er meer van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de kinderen gevraagd. Engels krijgt twee keer per week aandacht. Een keer vanuit de methode en een keer doen we een andere activiteit in het Engels. Dit kan  een ander vak in het Engels zijn of een leuk spel.

In groep 6 spelen we elke dag een kwartier buiten. Daarnaast hebben de leerlingen twee keer in de week  gymles van een vakleerkracht.
De gymtijden zijn te vinden op het gymrooster..


De vorderingen van de kinderen worden gemeten met toetsen vanuit de methode en tweemaal per jaar met Cito toetsen. Twee keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis waarna er oudergesprekken volgen. 

Als ouders kunt u bij de leerkracht de inlogcode van de schoolapp van onze groep vragen. U kunt de groep dan volgen. Hier ziet u leuke foto's, mededelingen en oproepen. Ook heeft u direct verbinding met de telefoonknop, of het e-mailadres.