groep 8a
juf Rianne, juf Tessa

Verbreed je horizon, verleg je grenzen!


Informatie schoolkeuze Voortgezet Onderwijs


Op deze pagina proberen wij u zoveel mogelijk op de hoogte te stellen van de open dagen en voorlichtingsavonden van scholen in de
regio, de bezoeken van door groep acht aan de VO-scholen binnen Brielle, gastlessen in groep 8 en met andere mogelijke tips m.b.t. de schoolkeuze voor en met uw kind.
Wij hopen op deze manier u bij te staan in het maken van een evenwichtige keuze voor een volgende school van uw kind.
   
  voor informatie over/voor de overstap naar het VO-onderwijs uitgebreide digitale infogids met allehande informatie
klik op het logo van de school voor specifieke informatie over informatieavonden / open dagen van de diverse scholen in de regio:
     
 

De open dagen komen er aan. Op dit moment zijn we onder schooltijd, zoals u op de website van groep 8 heeft gelezen, een aantal VO scholen in de regio aan het bezoeken. Ter voorbereiding van de open dagen zijn de volgende links misschien wel handig: https://www.devogids.nl/scholen/open-dagen-planner
https://devogids.nl/opjescherm/Service/checklist_voor_ouders/
https://devogids.nl/opjescherm/Service/checklist_voor_leerlingen/

adviesgesprekken en verwijzingen

* In januari zijn de gesprekken met ouders en leerlingen die een LWOO verwijzing krijgen. U ontvangtt hiervoor direct na de vakantie een uitnodiging. Tijdensdeze gesprekken gaan we het OKR( Onderwijskundig Rapport) invullen en de formulieren voor het Voortgezet onderwijs
*news_item20190130161447.jpgOp 8 februari gaan de rapporten mee naar huis. In het rapport zit een afspraak voor een adviesgesprek met u en uw kind. In dit gesprek lopen we samen het digitale OKR ( Onderwijskundig Rapport) van uw kind na en maken die klaar voor het Voortgezet Onderwijs. Daarna zullen we de inschrijfformulieren voor de door u en uw kind gekozen school invullen en ondertekenen. Wanneer alle gesprekken achter de rug zijn zorg ik er voor dat de formulieren op het voortgezet afgeleverd worden. Van alle papieren die naar het VO gaan krijgt u t.z.t een kopie. Eventuele vragen over het rapport kunt u stellen tijdens het adviesgesprek. Elk adviesgesprek duurt 20-30 minuten. De adviesgesprekken vinden plaats rondom de voorjaarsvakantie. Het spreekt voor zich dat ouders van LWOO lln (waarvan we de VO formulieren al geregeld hebben) ook een afspraak kunnen maken wanneer daar nav het rapport nog behoefte aan is.