groep 1C
juf Sophie, juf Mireille

Verbreed je horizon, verleg je grenzen!


Welkom op de groepspagina van groep 1C

Onze groep kunt u vinden in het hoofdgebouw, het eerste lokaal aan de linkerkant.
De groep bestaat momenteel uit 11 leerlingen en zal in de loop van het jaar uitgroeien tot 23 leerlingen.

juf Sophie

juf Mireille

Er wordt lesgegeven door juf Sophie de Heer Kloots en juf Mireille Witte. Daarnaast  geven onze onderwijsassistenten ondersteuning daar waar het nodig is.

Onze groep 1C werkt nauw samen met de andere kleutergroepen; Zo kunnen we ervoor zorgen dat het aanbod in alle groepen gelijk is.

In de kleutergroepen werken we altijd in thema’s (gemiddeld 8 per jaar). We maken gezamenlijk een beredeneerd aanbod waarin we alle tussendoelen aan bod laten komen om de kinderen zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen op hun eigen niveau. Spelend leren is daarbij een belangrijk element.

Binnen het beredeneerd aanbod gebruiken we ook een aantal methodes:
  • De Vreedzame School (sociale vaardigheden).
  • Logo 3000  (methode voor woordenschatuitbreiding)
  • Gecijferd bewustzijn (rekenvaardigheden)
  • Fonemisch bewustzijn (taalvaardigheden)
  • My little island (vaardigheden Engels)
Twee maal per week geven wij een half uur Engelse les. Dit gaat spelenderwijs vanuit de methode maar wordt ook verwerkt in de thema’s. Tijdens de werklessen leren de kinderen eveneens te werken met de computer en tablets. Verder spelen we elke dag buiten en hebben wij de mogelijkheid om twee maal per week van de speelzalen gebruik te maken.
De leerlingen krijgen 2x les van vakleerkracht juf Mijke. Kijk hier voor het rooster
Een aantal keer per jaar maken we met de klas een uitstapje. Vaak in het kader van een thema. Elk jaar gaan we met de kleutergroepen op schoolreis.
Wij werken tussen 2 vakanties aan de verschillende doelen. Vorderingen houden wij bij door voor iedere vakantie deze doelen te evalueren. N.a.v. de uitslag van deze evaluatie gaan we op maat  aan de slag met alle kinderen. Wij vullen het ontwikkelingsvolgmodel in oktober en april in. De ontwikkeling van de kinderen bespreken we drie maal per jaar met de ouders/verzorgers. Uiteraard kan er tussendoor ook een afspraak gemaakt worden.