groep 7a
juf Rianne, juf Tessa


Verbreed je horizon, verleg je grenzen!

Welkom op de groepspagina van groep 7a

Onze groep 7a kun u vinden in het tweede lokaal op de bovenverdieping  van het hoofdgebouw.
De groep bestaat uit 22 leerlingen en er wordt lesgegeven door 2 juffen: Juf Rianne Jongejan en juf Tessa Berends 

Juf Rianne is er van maandag t/m dinsdag en juf Tessa is er op donderdag  t/m vrijdag.
Op woensdag wordt er afgewisseld tussen juf Rianne en juf Tessa.
 
juf Rianne Juf Tessa
In groep 7 leren de leerlingen steeds meer naar hun eigen kunnen en kennen kijken. 
Daarbij wordt bij het lesgeven extra nadruk gelegd op zelfstandigheid, zelfredzaamheid, plannen en agendagebruik.
 
Alles in het belang om een stevige basis te leggen voor het laatste jaar van de basisschool, waarin de definitieve vervolgschool binnen het VO wordt uitgekozen.
Hierbij zal de uitslag van de Entreetoets ook een eerste aanwijzing geven richting het definitieve advies VO. 
Eind groep 7 krijgt de leerling en zijn ouders / verzorgers een voorlopig schooladvies te horen.
 
In dit leerjaar zal er ook een verkeersexamen afgenomen worden. Dit houdt een theoretisch examen en een praktijkexamen op de fiets in.

Ter voorbereiding op het Anglia-examen eind groep 8, wordt er in de loop van de laatste maand van het schooljaar van groep 7 een proef-examen afgenomen.

In groep 7 spelen we elke dag een kwartier buiten. Daarnaast hebben de leerlingen twee keer in de week  gymles van een vakleerkracht.
De gymtijden zijn te vinden op het gymrooster..

De vorderingen van de kinderen worden gemeten met toetsen vanuit de methode en tweemaal per jaar met Cito toetsen. Twee keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis. De vorderingengesprekken vinden plaats in november

Als ouders kunt u bij de leerkracht de inlogcode van de schoolapp van onze groep vragen. U kunt de groep dan volgen. Hier ziet u leuke foto's, mededelingen en oproepen. Ook heeft u direct verbinding met de telefoonknop, of het e-mailadres.