groep 8
Juf Nikki, meester Peter


Verbreed je horizon, verleg je grenzen!

Welkom op de groepspagina van groep 8

Onze groep 8 kunt u vinden in het achterste lokaal op de bovenverdieping van het hoofdgebouw
De groep bestaat uit 28 leerlingen en er wordt lesgegeven door meester Peter Oole (maandag en vrijdag) en Nikki Drinnhausen (dinsdag t/m donderdag, lio-stagiaire). In groep 8 leren de leerlingen steeds meer  naar het eigen "kunnen en kennen" kijken. 
meester Peter
juf Nikki

Daarbij wordt bij het lesgeven extra nadruk gelegd op zelfstandigheid, zelfredzaamheid, plannen en agendagebruik. Kort samengevat worden ze steeds meer eigenaar van het eigen leerproces.
 
In de loop van het jaar krijgen de leerlingen en hun ouders / verzorgers voorlichting over hoe daar mee om te gaan. Alles in het belang om een stevige basis te leggen voor het laatste jaar van de basisschool, waarin de definitieve vervolgschool binnen het VO wordt uitgekozen.


 
Hiertoe bezoeken wij een aantal VO-scholen in de regio en krijgen we enkele gastlessen van docenten van uit het VO.
 In groep 8 krijgt de leerling en de ouders / verzorgers een definitief schooladvies te horen. dit gebeurd in de maanden januari (LWOO leerlingen), februari en maart.
 
Tegen het eind van het schooljaar het Anglia-examen groep 8 worden afgenomen.

In groep 8 spelen we elke dag een kwartier buiten. Daarnaast hebben de leerlingen twee keer in de week  gymles van een vakleerkracht.
De gymtijden zijn te vinden op het gymrooster..

Als ouders kunt u bij de leerkracht de inlogcode van de schoolapp van onze groep vragen. U kunt de groep dan volgen. Hier ziet u leuke foto's, mededelingen en oproepen. Ook heeft u direct verbinding met de telefoonknop, of het e-mailadres.