groep 5juf Loes

Verbreed je horizon, verleg je grenzen!


Ouderinfo groep 5

 

    informatie uitwisseling:

 • schoolgids / nieuwsbrief zie website
 • mail 
 • de schoolapp - klassenapp
 • raam naast deur van klaslokaal
 • klassenouder- groepscontact app
 • mondeling
 • ziekmelden telefonisch (schooltelefoon) voor 8.30 uur
 • vakantie/verlof aanvraag bij directie (formulier op de site) 

    vakken en methodes

 • taal en spelling : Taalactief
 • lezen: Estafette, Nieuwsbegrip, Nieuws van Zwijsen
 • studerend lezen: Blits
 • rekenen : Wereld in getallen
 • Engels: Our Discovery Island
 • aardrijkskunde: Wereld van Zwijsen
 • geschiedenis: Tijd van Zwijsen
 • natuur en techniek : Natuur van Zwijsen
 • verkeer : VVN 
 • creatieve vakken / kunst en cultuur
 • gymles : Vakleerkracht maandagmorgen (laatste uur)
 • zwemles: dinsdagmiddag
 • sociale vaardigheden: de Vreedzame School

  belangrijke data:

 • Studiedag van de leerkrachten:                                                                 te vinden op de website en in de kalender.
 • Schoolreisje in juni
 • vakanties (zie kalender of website)  


 

   weetjes

 • Gymspullen mee en terug (denk aan gymschoenen)
 • Schoolzwemmen 
 • Op woensdag is het fruitdag
 • Elke woensdag mogelijkheid voor boeksparen
 • bibliotheek boeken ruilen
 • 1 project schoolbreed                                                          
 • Iedere dinsdag Nieuwsbegrip
 • Iedere dinsdag Rekenen