groep 5
juf Jasmin, juf Zefanja


Nieuwe directie per 1 oktober
slider placeholder
Beste ouders/ verzorgers, Zoals u wellicht heeft vernomen, zal onze directeur Gerrit Bussink per 1 september as. van zijn pensioen gaan genieten. Over zijn afscheid wordt u later nog geïnformeerd.Uiteraard zijn wij gelijk op zoek gegaan naar een nieuwe directeur, toen wij over het vertrek van Gerrit hoorden, en wij willen u hierbij vertellen dat dat gelukt is!Per 1 oktober as. zal mevrouw Jolanda van Os de nieuwe directeur van OBS Branding worden.                                                                        Zij is al directeur van een school binnen EdumareVPR en zal tot 1 oktober as. haar werkzaamheden daar afronden.                                        In de tussentijd zullen wij met haar afspraken maken over de overdracht van de lopende zaken op onze school.Jolanda van Os zal in het nieuwe schooljaar verder voorgesteld worden aan u.Wij wensen u een goede zomer toe en graag tot in het nieuwe schooljaar.Namens de Medezeggenschapsraad,                                                                                                                                                                    Jasmin Jenczmyk en Renske van Donselaar