groep 5
juf Jasmin, juf Zefanja

Verbreed je horizon, verleg je grenzen!


Welkom op de groepspagina van groep 5

Onze groep 5 kunt u vinden in het hoofdgebouw, het eerste lokaal aan de rechterkant op de bovenverdieping.

juf Jasmin

juf Zefanja

De groep bestaat  uit 26 leerlingen en er wordt lesgegeven door juf Jasmin Jenczmyk op maandag t/m donderdag . Op vrijdag wordt er lesgegeven door juf Zefanja Tiemann. 

In groep 5 spelen we elke dag een kwartier buiten. Daarnaast hebben de leerlingen van groep 5 één keer in de week  gymles van meester Ralph (vakleerkracht0 opdinsdag in de Dukdalf en één keer per week, op woensdag,  zwemles op. Kijk hier voor het rooster

In groep 5 krijgen de kinderen meerdere vakken erbij zoals; aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeer en Blits (studievaardigheden). In groep 5 gaan we verder oefenen met de Vreedzame School lessen en hebben we ook weer 2 keer per week Engels. Er zal dit jaar meer gevraagd worden van de  zelfredzaamheid van de kinderen. Ook oefenen we een stukje zelfstandigheid.


De vorderingen van de kinderen worden gemeten met toetsen vanuit de methode en tweemaal per jaar met Cito toetsen. Twee keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis waarna er oudergesprekken volgen.