groep 5
juf Loes

Verbreed je horizon, verleg je grenzen!


Welkom op de groepspagina van groep 5

Onze groep 5 kunt u vinden in het Bresgebouw, het eerste lokaal op de begane grond.
De groep bestaat momenteel uit 23 leerlingen en er wordt lesgegeven door juf Loes van Opstal.
 
juf Loes
In groep 5 wordt het vakkenpakket groter. Vakken als natuur, aardrijkskunde, geschiedenis , studievaardigheden en verkeer komen vanaf nu ook aan bod. Ook wordt er meer van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de kinderen gevraagd. Engels krijgt twee keer per week aandacht. Een keer vanuit de methode en een keer doen we een andere activiteit in het Engels. Dit kan  een ander vak in het Engels zijn of een leuk spel.
 
In groep 5 spelen we elke dag een kwartier buiten. Daarnaast hebben de leerlingen van groep 5 één keer in de week  gymles van een vakleerkracht en één keer per week zwemles.
Het gym- en zwemtijden zijn te vinden in het gymrooster.

De vorderingen van de kinderen worden gemeten met toetsen vanuit de methode en tweemaal per jaar met Cito toetsen. Twee keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis waarna er oudergesprekken volgen. 

Als ouders kunt u bij de leerkracht de inlogcode van de schoolapp van onze groep vragen. U kunt de groep dan volgen. Hier ziet u leuke foto's, mededelingen en oproepen. Ook heeft u direct verbinding met de telefoonknop, of het e-mailadres.