groep 6a
juf Thysia, juf Manouk


Verbreed je horizon, verleg je grenzen!

Welkom op de groepspagina van groep 6a

Groep 6a één van de twee groepen 6 op OBS Branding.  Ons lokaal is het achterste lokaal op de bovenverdieping van het Bresgebouw. Op dit moment  hebben  we 20 kinderen in groep 6a
Voor de klas staan 2 juffen Juf Thysia Jansson en juf Manouk Sonneveld.  
Juf Thysia is er van maandag t/m woensdag en juf Manouk is er op donderdag en vrijdag.

 
juf Thysia Juf Manouk
In groep 6 wordt het vakkenpakket meer uitgebreid. Vakken als natuur, aardrijkskunde, topografie, geschiedenis , studievaardigheden en verkeer komen vanaf nu ook aan bod. Ook wordt er meer van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de kinderen gevraagd. Engels krijgt twee keer per week aandacht. Een keer vanuit de methode en een keer doen we een andere activiteit in het Engels. Dit kan  een ander vak in het Engels zijn of een leuk spel.

In groep 6 spelen we elke dag een kwartier buiten. Daarnaast hebben we elke week op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag gymles.


De vorderingen van de kinderen worden gemeten met toetsen vanuit de methode en tweemaal per jaar met Cito toetsen. Twee keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis waarna er oudergesprekken volgen. 

Als ouders kunt u bij de leerkracht de inlogcode van de schoolapp van onze groep vragen. U kunt de groep dan volgen. Hier ziet u leuke foto's, mededelingen en oproepen. Ook heeft u direct verbinding met de telefoonknop, of het e-mailadres.