groep 3
juf Henny, juf Jacqueline

 

oproep hulpouders/vrijwilligers Koningsspelen
De werkgroep Koningsspelen is gestart met de organisatie van de Koningsspelen 2019 voor de Brielse scholen.
Dit jaar vinden de spelen plaats op vrijdagochtend 12 april. Om die spelen een succes te laten worden hebben we veel hulpouders/vrijwilligers nodig.

De kinderen worden verdeeld in onderbouw/middenbouw/bovenbouw. De onderbouw sport in en rond de brede school. De middenbouw sport in de gymzalen en bij de sportvelden in de buurt. De bovenbouw sport op het Geuzenpark op de velden van de verschillende sportclubs.

We hebben vrijwilligers nodig bij de verschillende sporten/spelletjes, maar er is ook veel hulp nodig bij het begeleiden van de vele groepjes.
Helaas is het organisatorisch niet mogelijk om u in te delen bij je eigen kind.

Als u kunt en wil helpen, meld dit dan bij de groepsleerkracht van uw kind.
In de onderbouw en middenbouw komt een inschrijflijst aan het raam te hangen. De bovenbouw krijgt een inschrijfformulier mee naar huis.

Met vriendelijke groet,
werkgroep Koningsspelen                                                                                                                                                                               
juf Loes, juf Tessa en juf Mirjam

oproep hulpouders/vrijwilligers Koningsspelen
De werkgroep Koningsspelen is gestart met de organisatie van de Koningsspelen 2019 voor de Brielse scholen.
Dit jaar vinden de spelen plaats op vrijdagochtend 12 april. Om die spelen een succes te laten worden hebben we veel hulpouders/vrijwilligers nodig.

De kinderen worden verdeeld in onderbouw/middenbouw/bovenbouw. De onderbouw sport in en rond de brede school. De middenbouw sport in de gymzalen en bij de sportvelden in de buurt. De bovenbouw sport op het Geuzenpark op de velden van de verschillende sportclubs.

We hebben vrijwilligers nodig bij de verschillende sporten/spelletjes, maar er is ook veel hulp nodig bij het begeleiden van de vele groepjes.
Helaas is het organisatorisch niet mogelijk om u in te delen bij je eigen kind.

Als u kunt en wil helpen, meld dit dan bij de groepsleerkracht van uw kind.
In de onderbouw en middenbouw komt een inschrijflijst aan het raam te hangen. De bovenbouw krijgt een inschrijfformulier mee naar huis.

Met vriendelijke groet,
werkgroep Koningsspelen                                                                                                                                                                               
juf Loes, juf Tessa en juf MirjamBibliotheek op school zoekt biebouders!
De nieuwe Bibliotheek op school is op zoek naar jou!
 
Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta en OBS Branding werken vanaf heden samen met de Bibliotheek op school. Wij zijn hiervoor op zoek naar een enthousiaste groep ouders en/of verzorgers die ons willen helpen in de schoolbibliotheek in Sport- en Cultuurhuis DukdalfBRES.
 
Dus vind je het leuk om:
 
  • De leerlingen te helpen bij het uitkiezen van hun boek?
  • Te werken met een uitleensysteem en een scanner?
  • Mee te denken over de collectie en het ruilmoment?
  • Op te ruimen en de bibliotheek netjes te houden?
Klik hier voor de volledige brief en antwoordstrook 

Alvast bedankt leescoördinatorren
juf Rianne en meester Peter