groep 3
juf Henny, juf Mireille


Verbreed je horizon, verleg je grenzen!

Welkom op de groepspagina van groep 3

Onze groep 3 kunt u vinden op de benedenverdieping in het hoofdgebouw direct naast de ingang links. 

De groep bestaat uit 24 leerlingen. Op maandag, dinsdag en woensdag is juf Henny in de klas en op donderdag en vrijdag juf Mireille

juf Henny
 
juf Mireille

In groep 3 beginnen de kinderen met het aanvankelijk lees- en schrijfonderwijs. In het eerste halfjaar worden alle letters en klanken aangeboden en kunnen we al leuke boeken lezen. Het tweede halfjaar gaan we dit uitbreiden met de spellingsregels en het begrijpend lezen. We schrijven veel verhaaltjes en teksten op de computer en lezen deze voor aan de andere kinderen. Het rekenen is het eerste halfjaar veel tellen, terugtellen en rekenbegrippen aanleren. Het tweede halfjaar gaan we echte sommen maken en ook projectrekenen (meten, tijd, geld)
Het leren in groep 3 gebeurt aan de hand van het werken in verschillende thema’s die 3 weken duren. Alle vakbebieden zoals taal, lezen, rekenen, knutselen, tekenen, muziek, etc. komen aan bod binnen het thema. De kinderen mogen ook zelf materiaal meebrengen voor de thematafel.

De leerlingen werken veel in groepjes of tweetallen en leren zo veel van en met elkaar.

In groep 3 spelen we elke dag een kwartier buiten. Daarnaast hebben we elke week op dinsdag- en vrijdagmiddag gymles.

Als ouders kunt u bij de leerkracht de inlogcode van de schoolapp van onze groep vragen. U kunt de groep dan volgen. Hier ziet u leuke foto's, mededelingen en oproepen. Ook heeft u direct verbinding met de telefoonknop, of het e-mailadres.