groep 3
juf Jacqueline, juf Veronica

Verbreed je horizon, verleg je grenzen!


Welkom op de groepspagina van groep 3

 
juf Veronica
 
juf Jacqueline
 
Onze groep 3 kunt u vinden in het hoofdgebouw, het achterste lokaal op de begane grond aan de linkerkant (naast de trap).
De groep bestaat uit 25 leerlingen. Op maandag, dinsdag en woensdag is juf Veronica in de klas en op donderdag en vrijdag juf JacquelineIn groep 3 beginnen de kinderen met het aanvankelijk lees- en schrijfonderwijs. In het eerste halfjaar worden alle letters en klanken aangeboden en kunnen we al leuke boeken lezen. Het tweede halfjaar gaan we dit uitbreiden met de spellingsregels en het begrijpend lezen. We schrijven veel verhaaltjes en teksten op de computer en lezen deze voor aan de andere kinderen.
Het leren in groep 3 gebeurt aan de hand van het werken in verschillende thema’s die 3 weken duren. Alle vakbebieden zoals taal, lezen, rekenen, knutselen, tekenen, muziek, etc. komen aan bod binnen het thema. De kinderen mogen ook Het rekenen is het eerste halfjaar veel tellen, terugtellen en rekenbegrippen aanleren. Het tweede halfjaar gaan we echte sommen maken en ook projectrekenen (meten, tijd, geld) zelf materiaal meebrengen voor de thematafel.

De leerlingen werken veel in groepjes of tweetallen en leren zo veel van en met elkaar.

In groep 3 spelen we elke dag een kwartier buiten. Daarnaast hebben de leerlingen twee keer in de week  gymles van een vakleerkracht.
De gymtijden zijn te vinden op het gymrooster.

Als ouders kunt u bij de leerkracht de inlogcode van de schoolapp van onze groep vragen. U kunt de groep dan volgen. Hier ziet u leuke foto's, mededelingen en oproepen. Ook heeft u direct verbinding met de telefoonknop, of het e-mailadres.