groep 4
juf Michelle, juf Jasmin

Verbreed je horizon, verleg je grenzen!


Welkom op de groepspagina van groep 4

Onze groep 4 kunt u vinden in het hoofdgebouw, het laatste lokaal aan de rechterkant op de bovenverdieping.
De groep bestaat  uit 24 leerlingen en er wordt lesgegeven door juf Jasmin Jenczmyk op maandag t/m donderdag . Op vrijdag  wordt er lesgegeven door juf Michelle Wesdorp. 
 
juf Jasmin juf Michelle
In groep 4 spelen we elke dag een kwartier buiten. Daarnaast hebben de leerlingen van groep 4 één keer in de week  gymles van een vakleerkracht en één keer per week zwemles. De gymtijden zijn te vinden in het gymrooster.

De vorderingen van de kinderen worden gemeten met toetsen vanuit de methode en tweemaal per jaar met Cito toetsen. Twee keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis waarna er oudergesprekken volgen. 

Als ouders kunt u bij de leerkracht de inlogcode van de schoolapp van onze groep vragen. U kunt de groep dan volgen. Hier ziet u leuke foto's, mededelingen en oproepen. Ook heeft u direct verbinding met de telefoonknop, of het e-mailadres.