Verbreed je horizon, verleg je grenzen!  


 Examen voor groep 8 / proefexamen voor groep 7 

Dankzij een binnengehaalde subsidie konden alle leerlingen van groep 8 dit jaar op kosten van de school aan het Anglia Examen meedoen.
Elk jaar voor dit examen wordt digitaal het niveau van de leerlingen bepaald.
Elke leerling doet het examen op zijn of haar niveau.
Het werkelijke examen bestaat uit een luistertoets en een schriftelijk examen.
Het Anglia Examen toetst de leesvaardigheid , de luistervaardigheid en de woordenschat af.
Bij het hoogste niveau wordt ook de schrijfvaardigheid in het Engels getoetst.
Dit jaar vindt het examen plaats op donderdag 12 april !! Good luck everybody !!
 

Well done everybody !
schooljaar 2017-2018 werd het Anglia Examen afgenomen op donderdag 12 april.
De gemaakte examens werden opgestuurd naar Engeland en de uitslag is inmiddels bekend.
Ook op de uitslag van het Anglia-examen in de groepen 8 zijn we supertrots. " Well done everybody! " Jammer genoeg is niet iedereen geslaagd. De drie jongens die door de voortoets wel het hoogste niveau haalden en daardoor ook in dit niveau het examen aflegden, haalden net niet genoeg punten. Zij hebben wel een certificaat van deelname op het hoogste niveau ontvangen. We zijn als school wel apentrots dat zij het allerhoogste niveau durfden aan te gaan. Eén leerling haalde dit niveau wel. Een eervolle vermelding voor Sean de Bois. Alle andere leerlingen die het examen aflegden hebben het Angliadiploma ontvangen.
Een 89 procent score is een feit.
Op de afscheidsavond hebben alle geslaagden het certificaat uitgereikt gekregen!