Verbreed je horizon, verleg je grenzen!


 Examen voor groep 8 / proefexamen voor groep 7 

Dankzij een binnengehaalde subsidie konden alle leerlingen van groep 8 dit jaar op kosten van de school aan het Anglia Examen meedoen.
Elk jaar voor dit examen wordt digitaal het niveau van de leerlingen bepaald.
Elke leerling doet het examen op zijn of haar niveau.
Het Anglia Examen toetst de leesvaardigheid , de luistervaardigheid en de woordenschat af.
Bij het hoogste niveau wordt ook de schrijfvaardigheid in het Engels getoetst.

Examen 2020, alle leerlingen geslaagd!
100% van de 41 leerlingen uit de groepen 8 die dit jaar aan het examen hebben meegedaan zijn geslaagd. Door de Coronamaatregelen werd het examen dit jaar verlaat en werd de uitslag pas bekend in de zomervakantie. Na de zomervakantie zal naar een moment gezocht worden om de certificaten uit te reiken.
ANGLIA R/W/L
Het Anglia examen bestaat uit een Reading, een Writing en een Listening gedeelte. We noemen dit ook wel het R/W/L examen. Je doet deze drie vaardigheden allemaal op hetzelfde moment en op hetzelfde niveau. Vanaf niveau Preliminary zie je op je certificaat per vaardigheid een score terug.
Mogelijke uitslagen
Er zijn vier mogelijke uitkomsten van het Anglia examen; Refer, Pass, Merit en Distinction. Bij Refer is de deelnemer helaas gezakt, bij de andere drie is de deelnemer geslaagd, waarbij je de scores respectievelijk kan lezen als voldoende, goed en uitmuntend.
 

Het Anglia-examen vindt dit jaar (schooljaar 2020-2021) plaats in juni . Datum wordt later bekend gemaakt.                                                          We wensen alle leerlingen veel succes.