Verbreed je horizon, verleg je grenzen!


 Examen voor groep 8 / proefexamen voor groep 7 

Dankzij een binnengehaalde subsidie konden alle leerlingen van groep 8 dit jaar op kosten van de school aan het Anglia Examen meedoen.
Elk jaar voor dit examen wordt digitaal het niveau van de leerlingen bepaald.
Elke leerling doet het examen op zijn of haar niveau.
Het Anglia Examen toetst de leesvaardigheid , de luistervaardigheid en de woordenschat af.
Bij het hoogste niveau wordt ook de schrijfvaardigheid in het Engels getoetst.

Examen 2019, Alle leerlingen geslaagd!
Alle leerlingen uit groep 8 die dit jaar het examen hebben meegedaan zijn geslaagd. Helaas hadden we dit jaar één zieke leerling die het examen niet heeft meegedaan.
ANGLIA R/W/L
Het Anglia examen bestaat uit een Reading, een Writing en een Listening gedeelte. We noemen dit ook wel het R/W/L examen. Je doet deze drie vaardigheden allemaal op hetzelfde moment en op hetzelfde niveau. Vanaf niveau Preliminary zie je op je certificaat per vaardigheid een score terug.
Mogelijke uitslagen
Er zijn vier mogelijke uitkomsten van het Anglia examen; Refer, Pass, Merit en Distinction. Bij Refer is de deelnemer helaas gezakt, bij de andere drie is de deelnemer geslaagd, waarbij je de scores respectievelijk kan lezen als voldoende, goed en uitmuntend.

Van de 27 leerlingen die dit jaar examen hebben gedaan zijn er 15 lln. geslaagd met een uitslag Distinction (uitmuntend), 10 lln. met een uitslag Merit (goed) en 2 lln. met de uitslag Pass (voldoende).
Gefeliciteerd allemaal!!
Het Anglia-examen vindt dit jaar (schooljaar 2019-2020) plaats op donderdag 9 april.                                                                  We wensen alle leerlingen veel succes.
(Helaas is het Anglia-examen voor groep 8 lln door de Corona periode voor onbepaalde tijd uitgesteld.)