Verbreed je horizon, verleg je grenzen!  


 Examen voor groep 8 / proefexamen voor groep 7 

Dankzij een binnengehaalde subsidie konden alle leerlingen van groep 8 dit jaar op kosten van de school aan het Anglia Examen meedoen.
Elk jaar voor dit examen wordt digitaal het niveau van de leerlingen bepaald.
Elke leerling doet het examen op zijn of haar niveau.
Het werkelijke examen bestaat uit een luistertoets en een schriftelijk examen.
Het Anglia Examen toetst de leesvaardigheid , de luistervaardigheid en de woordenschat af.
Bij het hoogste niveau wordt ook de schrijfvaardigheid in het Engels getoetst.
Dit jaar vindt het examen plaats op donderdag 12 april !! Good luck everybody !!
 

Well done everybody !
schooljaar 2016-2017 werd het Anglia Examen afgenomen op donderdag 6 april.
De gemaakte examens werden opgestuurd naar Engeland en de uitslag is inmiddels bekend.
Ook op de uitslag van het Anglia-examen in de groepen 8 zijn we supertrots. " Well done everybody! " Iedereen is geslaagd
Een 100 procent score is een feit.
Binnenkort krijgen alle geslaagden het certificaat uitgereikt !

Leerlingen uit groep 7 deden ter voorbereiding op het volgende jaar een schriftelijk proefexamen. ook zij haalden allemaal een voldoende uitslag !