Verbreed je horizon, verleg je grenzen!  


HVO-lessen

In groep 5 en 6 kunnen de ouders/verzorgers in het begin van het schooljaar een keuze maken om hun kind HVO lessen te laten volgen.
Deze lessen worden onder schooltijd gegeven door: Saskia Schuurmans (docent Humanistisch Vormings Onderwijs) 
Hieronder het verslag over de eerste vier maanden.

 Beste ouders/ verzorgers van groep 5 en 6, 

De eerste 4 maanden van het schooljaar zitten er al weer op
en de eerste dagen van het nieuwe jaar 2018 hebben wij al weer achter ons gelaten.
De afgelopen maanden zijn we flink de verdieping in gegaan en er zijn heel wat dilemma’s naar voren gekomen en besproken.  Rond ieder thema hebben de kinderen diverse werkvormen geoefend. Ik geef hieronder een beknopt overzichtje van wat er o.a. gedaan en geoefend is.
 
In de groepen  5 en 6 hebben de kinderen aan de volgende thema’s gewerkt: De kinderen leerden in de eerste 4 lesweken van het schooljaar elkaar beter kennen d.m.v. kennismakingsspelletjes . De nadruk ligt na het kennismaken vooral op het leren een mening te durven geven en inzien dat een ander weer een heel andere mening kan hebben. Iedereen mag zelf weten wat je denkt, voelt en vindt, maar verantwoordelijkheid speelt hierbij een grote rol.
    Eigenlijk kwamen de kinderen zelf tot de conclusie dat de meeste angsten onder te verdelen zijn in de categorie totaal onnodig. Ze begrepen dat bij deze angsten hun fantasie eigenlijk op hol slaat.
    We hebben vragen besproken als ; Wat is geluk eigenlijk? 
Moet je rijk zijn om gelukkig te zijn? En kan je altijd gelukkig zijn?
 
Verder kwamen de kinderen uit de klas van juf Rianne en juf Tessa met de vraag om het een keer over het thema afscheid nemen te hebben. Ze hadden veel vragen die te maken hebben met begrippen zoals; missen, doodgaan en afscheid nemen.
We zijn eerst de filosofie ingedoken. De kinderen moesten bij diverse voorwerpen (zoals een steen, appel, poppetje etc.) bepalen wat er leeft. Dat bleek bij de appel heel lastig te zijn!
We hebben het begrip ‘missen’ verkent . Waar denk je allemaal aan bij het woord missen en wie of wat heb jij wel eens gemist?
Vervolgens hebben we de ‘Ballade van de Dood’ geluisterd van Harrie Jekkers en zijn hierna met elkaar het gesprek aangegaan waar de kinderen eigenlijk zelf in geloven . Eén heel mooi thema met een enkele keer een traan, maar vooral veel mooie en fijne gesprekken!
 
Vriendelijke groet,
 
Saskia Schuurmans (docent Humanistisch Vormings Onderwijs)