Verbreed je horizon, verleg je grenzen!  

                                        


hulpouders

We waarderen het zeer dat er steeds meer ouders de helpende hand uitsteken.
We hebben onze vaste geledingen van ouders  in de Ouder Vereniging en Medezeggenschapsraap,  maar er zijn ook op andere fronten veel ouders bezig. Soms groepsgebonden, soms schoolbreed. De een het hele jaar door de ander één of twee keer in het schooljaar. Wij, de leerlingen en het team van OBS Branding waarderen dat zeer.