Verbreed je horizon, verleg je grenzen!  


Oudervereiniging

 

Oudervereniging (OV)
Alle ouders die kinderen op onze school hebben, zijn automatisch lid van de oudervereniging.
Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door ouders die gekozen zijn door de ouders van school.
Deze groep ouders vervult een zeer belangrijke taak op onze school. Ze assisteren en coördineren veel van de voorkomende werkzaamheden en activiteiten op onze school, beheren het schoolfonds en vormen met het team de ruggengraat van een goed draaiende schoolorganisatie.
OV bestuur
Het bestuur van de oudervereniging vergadert ongeveer eenmaal per 6 weken. In deze vergaderingen worden huishoudelijke en zo nodig onderwijskundige zaken besproken. De vergaderingen zijn openbaar en worden in de nieuwsbrieven aangekondigd.
Het OV bestuur 2021-2022 bestaat uit:
 • Linda de Ruiter, voorzitter
 • Nadine Noordhoek, secretaris
 • Brenda Peters, penningmeester
 • Eva Oole (vertegenwoordiger team Branding/onderwijsassistent)
 • Tessa van Schaik (vertegenwoordiger team Branding/onderwijsassistent)
 • Michelle Wesdorp (vertegenwoordiger team Branding/ leerkracht)
 • Suzanne Boersma
 • Angeline Dijk
 • Chantal Spoor-Niks
 • Kelly Poortman
 • Nathalie Poppelaars
FOTO VOLGT
Agenda
In oktober/november houdt de oudervereniging, samen met de MR haar jaarvergadering waar tevens verkiezingen worden gehouden en rekening en verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde financiële beleid.
Zonder een goed functionerende bestuur kan een school niet.
Het is vooral in het belang van de kinderen dat het bestuur van de oudervereniging en school een goed team vormen. 
Samen kunnen en willen zij veel werk voor de kinderen verzetten.
Bereikbaarheid
De penningmeester van de OV is te bereiken op haar eigen e-mailadres ov.branding@edumarevpr.nl
Ouderbijdrage
De ouders betalen elk jaar een ouderbijdrage om schoolgebonden activiteiten en excursies te bekostigen.
Aan het begin van het schooljaar krijgt elke leerling een brief mee naar huis, met het verzoek aan de ouders deze bijdrage te betalen.

Leerlingen van groep acht krijgen een extra brief mee, met het verzoek om de bijdrage voor de werkweek te betalen.
Nieuw formulier                                                                                                                                                    
Beste ouders/verzorgers,                                                                                                                                                                                                      
Op 13 april 2019 werd een nieuw formulier geïntroduceerd worden waarin u uitgenodigd wordt om eventueel deel te gaan nemen aan de vele activiteiten die voor uw kind(eren) georganiseerd worden elk jaar.
Wij zijn op zoek naar een ouder of verzorger(ster) die interesse heeft in het versterken van onze oudervereniging.
U kunt het formulier hier downloaden invullen en opsturen naar ov.branding@edumarevpr.nl of afgeven aan de leerkracht van uw kind
Met vriendelijke groet,
Leden van de Oudervereniging