Verbreed je horizon, verleg je grenzen!  

Opvang

Overblijven (TSO) en Kinderopvang (BSO)
De TSO (overblijven tussen de middag) wordt bij ons georganiseerd door  ‘TSO-vereniging OBS Branding’ : http://www.tso-branding.nl/
Alle ouders van leerlingen van OBS Branding kunnen hier gratis lid van worden, door een inschrijfformulier (hangt aan de witte tso-brievenbus in de hal bij de ingang!) in te vullen en in de witte tso-brievenbus te stoppen. Alleen personen, die dit formulier ingevuld hebben ingeleverd, kunnen hun kind laten overblijven.

Kosten
U koopt per kind apart een strippenkaart om gebruik te maken van de TSO. (Er kan niet per keer betaald worden!!)
Deze strippenkaart kost € 15,00 (voor 10 keer) of € 30,00 (voor 20 keer). Dit geld stopt u in een envelop met daarop de naam van uw kind + het nummer van de groep. Deze envelop kunt u in de ‘tso-bus’ bij de ingang stoppen. U krijgt altijd een kwitantie.
De strippenkaart blijft op school en wordt aan uw kind meegegeven zodra deze vol is. De niet gebruikte strippen op de kaart blijven geldig tot en met groep 8. Daarna worden ze contant uitbetaald.

Controle
Om verantwoord(e) controle en toezicht mogelijk te maken is het gewenst, dat in alle groepen het overblijven aan de leerkracht gemeld wordt of op de daglijst wordt bijgeschreven. Kinderen die zijn opgeschreven voor de TSO van die dag, zijn ook verplicht om op school te blijven (Voor plotseling toch opgehaalde kinderen wordt toch de vergoeding in rekening gebracht. Dit, daar bij overschrijding van een vastgesteld aantal kinderen een extra tso-vrijwilliger kan worden opgeroepen).

Halen en brengen
De kinderen van alle groepen worden om 12:00 uur door de vrijwilligers TSO opgehaald en om 13:15 uur weer naar de groep teruggebracht. De kinderen nemen zelf eten en drinken mee. I.v.m. de veiligheid verzoeken wij u uw kind geen lolly mee te geven. Bij ernstig wangedrag kan een leerling – in overleg met de directie- voor bepaalde of onbepaalde tijd van het overblijven uitgesloten worden.
Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op: info@tso-branding.nl of 06-29138332 (Mevrouw Denise de Jong).
De TSO vindt plaats in jongerencentrum Bravo vlak bij de school.

 

Buitenschoolse opvang
Ongetwijfeld bent u inmiddels vanuit de media op de hoogte gebracht van de Motie Aartsen/Bos, waarin de scholen verplicht worden om met ingang van het schooljaar 2007/2008 opvang te bieden aan de kinderen tussen 7:30 uur en 18:30 uur en dan bij voorkeur in de vorm van dagarrangementen.
De scholen kunnen kiezen uit diverse modellen, waarbij het verschil zit in het zelf organiseren van de opvang of het uitbesteden van de opvang aan een kinderopvangorganisatie.
De Branding is per 1 augustus 2007 een samenwerking aan gegaan met Kinderopvang Humanitas.
Bent u geïnteresseerd in deze opvang dan kunt u contact opnemen via de website van Kinderopvang Humanitas.
 

Samenwerking Humanitas 

Wij vinden het als school belangrijk om contact te hebben met de voorschoolse disciplines. Daarom hebben wij in deze periode een paar keer een samenwerking met de peuters van Humanitas. Een aantal keren komt een groepje peuters met hun leidster, met een groep jongste kleuters mee gymmen in een van onze speelzalen.