Verbreed je horizon, verleg je grenzen!


Schoolmaatschappelijk Werk

 


 

Even voorstellen

 

Ik zal mijzelf even kort voorstellen. Ik ben Ilse van der Welle en ik ben de
schoolmaatschappelijk werker op uw school. Sommige van u heb ik al ontmoet en met sommige van u zal ik
zeer binnenkort kennis maken.
Ik zal werkzaam zijn op 8 basisscholen en een kinderdag verblijf. Dat vergt aardig wat tijd en een strakke planning. Mijn streven is dan ook om op iedere school op een vast tijdstip aanwezig te zijn. Zodat het voor iedereen zichtbaar is dat ik er ook daadwerkelijk ben.
Vele van jullie hebben alle sot’s en hia’s al ingepland voor komend schooljaar. Het streven is dat daar iemand van het CJG bij aanwezig is. Hierover moet nog afstemming plaatsvinden met de jeugdverpleegkundige, de kinderarts en het SMW
Ilse van der Welle

 Zoals u zult begrijpen is het voor mij niet haalbaar om bij ieder mdo overleg aanwezig te zijn. Vanuit de gemeente is het wenselijk dat de het SMW en de jeugdverpleegkundige optrekken als duo. Per overleg zal er dan ook gekeken worden wie er betrokken is bij een casus en wie er dan dus aansluit bij een overleg. Dit zal afgestemd worden met de intern begeleider per school.

Mijn werkdagen zijn maandag , dinsdag , woensdag en donderdag van 9.00 tot 18.00 uur.   
(redactie website: lse is te vinden in de kamer van de directie. op woensdag tussen 9.00uur-11.00 uur)                                                                      Voor vragen, informatie, op of aanmerkingen m.b.t. mijn planning kunt u altijd contact met mij opnemen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Ilse van der Welle Maatschappelijk Werker Kwadraad

Telefoon 0889004000

Mobiel 0651953692 i.vanderwelle@kwadraad.nl

Ilse is te vinden in de kamer van de directie. op donderdag tussen 9.00uur-11.00 uur
                                                                                                                                      
artikel : Zelf met de meester of juf gaan praten
artikel:  Zelfvertrouwen 
artikel:  vriendentraining
artikel:  Informatie over social media Tik Tok