Verbreed je horizon, verleg je grenzen!


Intern Begeleider


 
Mijn naam is Marieke Hammerstein en ik ben de intern begeleider van OBS Branding.
U kunt mij vinden van dinsdag t/m donderdag op de bovenverdieping van het hoofdgebouw. Mijn kantoor is de derde blauwe deur aan uw linkerhand
Op deze dagen ben ik ook telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer van de school. (0181-414277)
 
Marieke Hammerstein
De intern begeleider is de coördinator van  de leerlingenzorg. Mijn hoofdtaak  is het begeleiden, coachen en ondersteunen van de leerkrachten
bij het uitvoeren van het onderwijs in de groepen.

 Dit doe ik door  het observeren in de klassen en door het voeren van gesprekken met
 de leerkracht  van uw kind.
 Op deze manier probeer ik samen met de groepsleerkracht  de onderwijsbehoeften van de leerlingen zoveel mogelijk te achterhalen en in kaart te brengen. Zo proberen we het onderwijs zo passend mogelijk te maken.

 

POS-ouderrapport
Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Dit overzicht geeft een beknopt beeld van de ondersteuning die onze school kinderen kan bieden. Vooral als het om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat. Of een school voor een kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de behoefte van het kind blijken. Dit overzicht is een samenvatting van het SchoolOndersteunings-Profiel (SOP) en biedt een eerste richting. 
Door op onderstaande link te klikken krijgt u een actueel en uitgebreid rapport te zien, waarin het één en ander staat beschreven m.b.t. onze school:
POS-ouderrapport 2019-2020

Mijn belangrijkste taken zijn: