Verbreed je horizon, verleg je grenzen!


Kwaliteitscoördinator


 
Mijn naam is Marieke Hammerstein en ik ben de Kwaliteitscoördinator van OBS Branding.
U kunt mij vinden van dinsdag t/m donderdag op de bovenverdieping van het hoofdgebouw. Mijn kantoor is de derde blauwe deur aan uw linkerhand
Op deze dagen ben ik ook telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer van de school. (0181-414277)
 
Marieke Hammerstein
De kwaliteitscoördinator is de trendanalist, zorgregisseur en leercoördinator vam de school. Mijn hoofdtaak  is het begeleiden, coachen en ondersteunen van de leerkrachten bij het uitvoeren van het onderwijs in de groepen.
Dit doe ik door  het observeren in de klassen en door het voeren van gesprekken met
de leerkracht  van uw kind.
 

 

POS-ouderrapport
Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. Dit overzicht geeft een beknopt beeld van de ondersteuning die onze school kinderen kan bieden. Vooral als het om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat. Of een school voor een kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de behoefte van het kind blijken. Dit overzicht is een samenvatting van het SchoolOndersteunings-Profiel (SOP) en biedt een eerste richting. 
Door op onderstaande link te klikken krijgt u een actueel en uitgebreid rapport te zien, waarin het één en ander staat beschreven m.b.t. onze school:
POS-ouderrapport 2019-2020

Mijn belangrijkste taken zijn: