Verbreed je horizon, verleg je grenzen!     


de Bibliotheek op school !

Uitnodiging voor de inspiratieavond woensdagavond 16 mei

Voor alle hulpouders in de bibliotheek is een interessante en leuke inspiratieavond georganiseerd in het Brestheater
Door hier te klikken krijgt u meer informatie over deze avond in beeld.

de Bibliotheek op school!

 
De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak waarin bibliotheek en school structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Het doel daarvan is het vergroten van leesplezier. Als er meer leesplezier is, gaan leerlingen meer lezen, worden ze hier beter in en kunnen ze ook beter leren. Het spreekt voor zich dat een goede schoolbibliotheek hiervoor de basis vormt.
 

Boeken ruilen

 
Elke leerling heeft een eigen bibliotheekpas (deze pas beheert de leerkracht) waarmee hij of zij twee boeken kan lenen in de Bibliotheek op school. Eén boek voor op school en één boek voor thuis. Zo hopen wij het lezen thuis te stimuleren. Wil je meer boeken lenen, dan kun je lid worden van de bibliotheek in Sport- en Cultuurhuis DukdalfBRES en dus na schooltijd boeken ruilen!
 

De leesconsulent

 
Vanaf heden is er op school een leesconsulent vanuit Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta werkzaam die lessen in alle groepen verzorgt omtrent leesplezier, leesbevordering en mediawijsheid.
Wil je meer informatie over de Bibliotheek op school dan kun je contact opnemen met de leescoördinator(en) van de school of een kijkje nemen op: www.debibliotheekopschool.nl
 
 

Namens de school en Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta veel leesplezier gewenst!