Verbreed je horizon, verleg je grenzen!     


de Bibliotheek op school

Wat betekent bibliotheek op school !                                

Wij kunnen op onze school optimaal gebruik maken van de bibliotheek in het cultureel centrum.
leerlingen van onze school hebben allemaal een schoolpas, waarop ze tijdens schooltijden op geregelde tijden boeken kunnen lenen.
deze boeken worden binnen de leeslessen gebruikt,maar er mogen ook boeken mee naar huis worden genomen.

 

Leesconsulent, Leescoördinatoren en Biebbaasjes

lees consulent

Vanuit de bibliotheek Louise de Wijk is onze leesconsulente en contact persoon voor de bibliotheek. Mario regelt alles binnen de organisatie van de bibliotheek en heeft nauw contact met de leescoördinatoren van onze school. Daarnaast is zij ook leesconsulent van de buurscholen en een aantal andere scholen op Voorne-Putten.


leescoördinatoren
Sophie de KlootsHeer is ons contactpersoon van de school.
Zij  zorgen ervoor dat er elk een schooljleesplan geschreven wordt, waarbij leesplezier en leesbevordering binnen de lessen voorop staan.
Samen houden zij met grote regelmaat het leesonderwijs in het algemeen en bij ons op school in het bijzonder tegen het licht.
Dat levert gezamenlijke activiteiten op:
-gekoppeld aan het CPNB (Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek), zoals de kinderboekenweek, de nationale voorleeswedstrijd,
-projecten, die ontwikkeld zijn door de bibliotheekconsulenten, zoals de uitleen, de boekcollecties en de gastlessen gegeven door de consulenten
-schoolgebonden activiteiten binnen ons eigen leesonderwijs, zoals tutor- en duo lezen, spreekbeurten en presentaties.
-Verder zetten we samen ook een lijn uit voor de mediawijsheid onder leerlingen, zoals het project Ukkie (gr 1/2) en Mediamasters (gr 7/8)
-Ook de kinderboeken week heeft elk jaar onze aandacht, met een grootse Boekenmarkt.
 
Onze visie op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid
Op onze school hechten we veel waarde aan leesbevordering. Met leesbevordering hopen wij leerlingen en opvoeders te wijzen op het belang van leesonderwijs.Natuurlijk staat daar het stimuleren van het plezier in lezen centraal.

Lezen stimuleert immers luisteren, concentratie en fantasie. Ook draagt het bij aan het vormen van een mening.
Lezen bevordert ook de algemene kennis, de woordenschat binnen alle andere vakgebieden, maar ook de lees-, schrijf en luistervaardigheid van de leerlingen. Leesonderwijs ondersteunt alle facetten van het leren in welke vorm dan ook.

Hierin staan diverse leesactiviteiten en -projecten genoemd, zoals bijvoorbeeld de jaarlijks terug kerende boekenmarkt en de kinderboekenweek.
Verder is er ellke jaar aandacht voor o.a. de AnnieMG Schmidt dag.

biebbaasjes
In de groepen zeven worden elk schooljaar 4 biebbaasjes gekozen. Zij helpen de leescoördinatoren en leesconsulent bij diverse activiteiten.
Zo brengen ze van diverse groepen de boeken terug door uit te scannen en zette ndie dan terug in de kasten van de bibliotheek.
Een verantwoordelijk werkje. De leerlingen worden daarom ook uitgenodigd te solliciteren. Na de herfstvakantie worden zij opgeleid door Ninkki Valentin en de oude biebbaasjes.
 

Multimedia

Multimedia wordt steeds belangrijker binnen het onderwijs en het biebliotheekwezen. Het kent voordelen en nadelen In december wordt er i.s.m. bibliotheekmedewerkers door het schoolteam een mediaspel gespeeld. Dit is een onderzoek nnaar hoe wij het beste de multimedia binnen verschillende vakken op een veilge manier kunnen presenteren en kunnen inzetten. 
Natuurlijk is er ook aandacht voor hoe leerlingen met beste binnen en buiten schooltijd met de oude en de nieuwe media om kunnen gaan .

Nog meer aandacht voor multimedia
Behalve aandacht binnen de diverse leeactiviteiten wordt er ook binnen het vak burgerschap aandacht besteed aan de gevaren en voordelen van 
digitale middelen (nieuwe multimedia) . Zo krijgen groepen zeven en acht bijvoorbeeld een gastles van iemand van bureau Halt
 

De kinderjury

De Kinderjury vraagt iederjaar leerlingen om boeken te lezen en in te brengen voor het beste boek van het jaar.  Klik hier voor leuke tips om verder te lezen.

Nationale Voorleeswedstijd

Onze school doet ook elk jaar weer mee aan de nationale voorleeswedstrijd. In de groepen zeven en acht wordt ieder jaar door een steeds groter aantal voorlezers gestreden om de schoolkampioen. Dit gebeurt in de kinderboekenweek.


Voor meer nieuws van de activiteiten op Voorne Putten van de Bibliotheek Zuid Hollandse Delta klik hier