Verbreed je horizon, verleg je grenzen!     


Kunst en Cultuur op onze school

Cultuur

Ongerepte natuur, waar vind je dat nog in Nederland? Bijna alles in ons land is wel op een of andere manier door mensen aangepast: het platteland, de stad, het water en zelfs de landschappen zijn natuurmonumenten.
Alles om je heen wat door mensen is bedacht of gemaakt, heet cultuur. Gebouwen, vervoer, kleding, eten, maar ook taal, godsdienst en politiek zijn onderdeel van die cultuur. 
Niet alleen het heden, maar ook het verleden hoort daarbij. Oude gebouwen en voorwerpen, opgravingen, historische film- en geluidsopnames: het zijn voorbeelden van erfgoed. Daartoe rekenen we eigenlijk al die zaken, die veel mensen de moeite waard vinden om te bewaren voor de toekomst. Omdat die zaken ons iets vertellen over de manier van leven en werken in een bepaalde tijd. 
Ook de manier van leven is cultuur. Op het platteland leven mensen anders dan in de stad. En jongeren leven weer anders dan ouderen. Zo heeft iedere groep haar eigen subcultuur.

Kunst                                                                      

Wat is kunst? De waardering voor een kunstwerk is aan tijd gebonden. Er zijn moderne beroemde kunstwerken die door sommige kenners verafschuwd worden. Soms zie je dat een totaal vergeten componist of een verguisde schilder ineens weer veel aandacht krijgt. Vroeger vond men film en popmuziek een simpele vorm van vermaak en graffiti ordinair geklieder; tegenwoordig denkt men daar anders over.

Hoe belangrijk is kunst en cultuur                              

Invloeden van Kunst en Cultuur zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling van het brein.
Het beste kunt u dat zien door het een mooi filmpje te bekijken. klik hier voor het filmpje.

Oude en Nieuwe Media                                                               Oude en Nieuwe Media worden veel ingezet bij de kunst en cultuurlessen. Oude media daarmee bedoelen we kranten, film, tv-programma's en dvd's. Onder de nieuwe media verstaan we alle programma die te gebruiken zijn via de digitale snelweg op computers, laptops, tablets en telefoons. Die laatste groep maakt de laatste tien jaar een enorme ontwikkeling mee. Ook het onderwijs gaat daar in mee. Daarom is het belangrijk dat wij de leerlingen leren omgaan met deze middelen. De leerlingen in groep 7 en 8 doen elk jaar mee aan "de week van de mediawijsheid". Ze leren dan via een landelijke wedstrijd, in spelvorm, omgaan met de tools en de gevaren op de digitale snelweg. Bij de kleuters draaiden we voor het eerst het project mediawijsheid Ukkie een project vauit de bibliotheek op school.
                                          

1 aprilviering

Als Brielse school kun je natuurlijk niet om de
1 aprilviering heen. Wij vieren deze dag elk jaar weer heel uitgebreid met de hele school.

Cultuurhuis Dukdalf-Bres met Bibliotheek op school.

In het Brestheater en Dukdalfgebouw heeft in 2019 een grote verbouwing plaats gevonden. De bibliotheek is als nieuwe bewoner toegevoegd en wij hebben inmiddels een goede band opgebouwd met de medewerkers van de bibliotheek.  Op onze site hebben we onder het kopje nieuws/bibliotheek ook een pagina gemaakt met Bibliotheek op school, waar u telkens het laatste nieuws leest over de diverse activiteiten. We zijn blij dat een aantal ouders zich hebben aangemeld als bibliotheekhulp. 
Ook leerlingen uit groep 7 worden ingezet als hulp van de bibliotheek. Elk jaar wordt er voor de herfstvakantie door leerlingen uit groep 7 gesolliciteerd op de functie van "Biebbaasje"

 


 
Muziekonderwijs op onze school

Hiervoor gebruiken wij de door onze school aangeschafte methode 1,2,3 Zing      


Kunst- en Cultuureducatie bij ons op school

Het vak culturele en kunstzinnige vorming gaat over cultuur en kunst. Wij rekenen alles onder kunst en cultuureducatie wat de krant, de radio en televisie de moeite waard vinden om als vorm van kunst aan de orde te stellen. En dat is veel!
In onze lessen kunst en cultuur proberen wij onze leerlingen met zoveel mogelijk kanten van kunst en cultuur in aanraking te laten komen.
 Brielle
Dat doen we binnen ingehuurde kunstgerelateerde lessen en excursies via de CCPO  (Cultuur Commissie Primair Onderwijs) en door te kijken waar binnen de reguliere vakken raakvlakken zijn.
Met de CCPO, de culturele commissie primair onderwijs, heeft de gemeente Brielle al jarenlang een goedlopend cultuurmenu voor alle basisschoolleerlingen tot haar beschikking: kunstenaars in de klas, bezoek aan monumenten en voorstellingen in het theater. Onderzoek wijst uit dat in aanraking komen met kunst grote positieve invloed heeft op de ontwikkeling van een kind. Ook aan het voortgezet onderwijs  is gedacht: vanaf september 2021 beleven de Brielseleerlingen voorstellingen en workshops in drama, creatief schrijven, zang of dans.

  


Kijk /Kunst    

Kijk|Kunst brengt basisschoolleerlingen in contact met alle vormen van kunst. Kinderen uit groep 1 tot en met 8 genieten ieder jaar van een dans-, theater- of muziekvoorstelling. Of van beeldende kunst in de klas.
 

 • Theater
 • Film
 • Muziek
 • Beeldende kunst
 • Architectuur
 • Design 
 • Literatuur
 • Erfgoed
  Cultuur/Connector
  Leerkrachten van onze school volgden dit jaar twee modules  van de cursus procesgericht werken met Doe- en Kijkkunst. daar leerden ze o.a. de kunst en cultuurvakken te koppelen te connecten aan de andere vakken.

  Incidentele Kunst en Cultuurlessen

  Naast het vaste programma dat via de CCPO verzorgd wordt i.s.m. het kunstgebouw in Rijswijk, proberen we ook op andere manieren binnen onze lessen en projecten de leerlingen in aanraking te laten komen met Kunst en Cultuur.
 • groepen 5 nam vorig jaar deel aan het museumproject "verzamelingen". Een museum consulent kwam les geven over vondsten en verzamelingen in het museum.

 • Elk jaar doen we mee met de Kinderboekenweek en leveren een kandidaat voor de regionale voorleesfinale in februari.

 • Theater achter de schermen groep 8. In deloop naar de uitvoering van de musical is het ook leuk om iets te weten te komen over het theater. Wie werkt er allemaal en wat doen ze nu om een voorstelling te doen slagen.