Verbreed je horizon, verleg je grenzen!     


Kunst en Cultuur op onze school

Cultuur

Ongerepte natuur, waar vind je dat nog in Nederland? Bijna alles in ons land is wel op een of andere manier door mensen aangepast: het platteland, de stad, het water en zelfs de landschappen zijn natuurmonumenten.
Alles om je heen wat door mensen is bedacht of gemaakt, heet cultuur. Gebouwen, vervoer, kleding, eten, maar ook taal, godsdienst en politiek zijn onderdeel van die cultuur. 
Niet alleen het heden, maar ook het verleden hoort daarbij. Oude gebouwen en voorwerpen, opgravingen, historische film- en geluidsopnames: het zijn voorbeelden van erfgoed. Daartoe rekenen we eigenlijk al die zaken, die veel mensen de moeite waard vinden om te bewaren voor de toekomst. Omdat die zaken ons iets vertellen over de manier van leven en werken in een bepaalde tijd. 
Ook de manier van leven is cultuur. Op het platteland leven mensen anders dan in de stad. En jongeren leven weer anders dan ouderen. Zo heeft iedere groep haar eigen subcultuur.

Kunst                                                                      

Wat is kunst? De waardering voor een kunstwerk is aan tijd gebonden. Er zijn moderne beroemde kunstwerken die door sommige kenners verafschuwd worden. Soms zie je dat een totaal vergeten componist of een verguisde schilder ineens weer veel aandacht krijgt. Vroeger vond men film en popmuziek een simpele vorm van vermaak en graffiti ordinair geklieder; tegenwoordig denkt men daar anders over.

Hoe belangrijk is kunst en cultuur                              

Invloeden van Kunst en Cultuur zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling van het brein.
Het beste kunt u dat zien door het een mooi filmpje te bekijken. klik hier voor het filmpje.

Oude en Nieuwe Media                                                               Oude en Nieuwe Media worden veel ingezet bij de kunst en cultuurlessen. Oude media daarmee bedoelen we kranten, film, tv-programma's en dvd's. Onder de nieuwe media verstaan we alle programma die te gebruiken zijn via de digitale snelweg op computers, laptops, tablets en telefoons. Die laatste groep maakt de laatste tien jaar een enorme ontwikkeling mee. Ook het onderwijs gaat daar in mee. Daarom is het belangrijk dat wij de leerlingen leren omgaan met deze middelen. De leerlingen in groep 7 en 8 doen elk jaar mee aan "de week van de mediawijsheid". Ze leren dan via een landelijke wedstrijd, in spelvorm, omgaan met de tools en de gevaren op de digitale snelweg. Bij de kleuters draaiden we voor het eerst het project mediawijsheid Ukkie een project vauit de bibliotheek op school.
                                          

1 aprilviering

Als Brielse school kun je natuurlijk niet om de 1 aprilviering heen. Wij vieren deze dag elk jaar weer heel uitgebreid met de hele school.

Branding Got talent
Elk schooljaar houden we met groep 1 t/m 8 een grote talentenshow, waarinalle talenten van de leerlingen aanbod mogen komen.
Cultuurhuis Dukdalf-Bres met Bibliotheek op school.

In het Brestheater en Dukdalfgebouw heeft een grote verbouwing plaats gevonden. De bibliotheek is als nieuwe bewoner toegevoegd en wij hebben inmiddels een goede band opgebouwd met de medewerkers van de bibliotheek.  Op onze site hebben we onder het kopje nieuws ook een pagina gemaakt met Bibliotheek op school, waar u telkens het laatste nieuws leest over de diverse activiteiten. we zijn blij dat een aantal ouders zich hebben aangemeld als bibliotheekhulp. 
 


 
Kunst- en Cultuureducatie bij ons op school

Het vak culturele en kunstzinnige vorming gaat over cultuur en kunst. Wij rekenen alles onder kunst en cultuureducatie wat de krant, de radio en televisie de moeite waard vinden om als vorm van kunst aan de orde te stellen. En dat is veel!
In onze lessen kunst en cultuur proberen wij onze leerlingen met zoveel mogelijk kanten van kunst en cultuur in aanraking te laten komen.
 
Dat doen we binnen ingehuurde kunstgerelateerde lessen en excursies via de CCPO  (Cultuur Commissie Primair Onderwijs) en door te kijken waar binnen de reguliere vakken raakvlakken zijn.
Kunst en cultuur is niet alleen het voorafje of het toetje van een lessencyclus, maar vaak ook het bindmiddel om de les wat aantrekkelijker, leuker en mooier te maken. Bovendien komt bij het maken van kunst veel emotie kijken en daar worden leerlingen alleen maar rijker van. Kunstonderwijs draagt bij tot persoonsvorming. Kijk op www.kunstgebouw.nl/academie
  


Kijk /Kunst    

Kijk|Kunst brengt basisschoolleerlingen in contact met alle vormen van kunst. Kinderen uit groep 1 tot en met 8 genieten ieder jaar van een dans-, theater- of muziekvoorstelling. Of van beeldende kunst in de klas.
 

 • Theater
 • Film
 • Muziek
 • Beeldende kunst
 • Architectuur
 • Design 
 • Literatuur
 • Erfgoed
  Cultuur/Connector
  Leerkrachten van onze school volgden dit jaar twee modules  van de cursus procesgericht werken met Doe- en Kijkkunst. daar leerden ze o.a. de kunst en cultuurvakken te koppelen te connecten aan de andere vakken.

  Incidentele Kunst en Cultuurlessen

  Naast het vaste programma dat via de CCPO verzorgd wordt i.s.m. het kunstgebouw in Rijswijk, proberen we  ook op andere manieren binnen onze lessen en projecten de leerlingen in aanraking te laten komen met Kunst en Cultuur.
 • groepen 4 t/m 5 maakten een heus museum 
  binnen het project de Boerderij.

 • Elk jaar doen we mee met de Kinderboekenweek en leveren een kandidaat voor de regionale voorleesfinale in februari.

 • Theater achter de schermen groep 8. In deloop naar de uitvoering van de musical is het ook leuk om iets te weten te komen over het theater,. Wie werkt er allemaal en wat doen ze nu om een voorstelling te doen slagen. Zo namen leerlingen uit groep 8 vraaggesprekken af met de directeur, de technicus en de onderhoud en beheer medewerker van het Bres. Een andere groep hield een interview met een zangeres. Alles werd met digitale middelen opgenomen en verwerkt. een verslag op de website was het resultaat. het project werd zo goed ontvangen dat er zeer waarschijnlijk een vervolg op komt volgend schooljaar.