Verbreed je horizon, verleg je grenzen


Vanaf dit jaar volgen wij met het totale team de tweejarige  cursus "De Vreedzame School". In de laatste week van de zomervakantie hebben wij onze eerste studie dag al gevolgd en kunnen het geleerde direct gaan toepassen.
We starten in alle groepen met blok 1: "We horen bij elkaar!" 
Infoavond De Vreedzame School  op 16 januari 2019
"Dan pas!?"horen wij u denken! , "Jullie zijn toch direct na de zomervakantie gestart!"
Dat klopt, maar wij willen op de infoavond ook uit ervaring spreken. Daarom een infoavond wat later in het jaar.
stuurgroep De Vreedzame school
Om het invoeren en de activiteiten in d goede banen te leiden is er een stuurgroep aangesteld van teamleden en een directielid.
De stuur groep bestaat uit:
  • juf Thysia Jansson (materialen beheer)
  • juf Hester Wolters (notulen)
  • juf Daniëlle van Oudheusden
  • juf Jasmin Jenczmyk (communicatie/nieuwsbrieven De Vreedzame School)
  • juf Henriëtte Suverein
  • directielid Gerrit Bussink
Meer over de methode De Vreedzame School kunt u alvast vinden op www.vreedzaam.net