Vrije dagen en studiedagen
Beste ouders/verzorgers Ze komen nog op de site te staan maar hier zijn al vast alle vrije momenten op school voor het komend schooljaar. De vakanties staan al op de site! * 22 augustus eerste schooldag iedereen gezellig weer naar school!
  Studiedagen: 19 september, 5 oktober, 7 november, 24 januari, 13 maart, 22 mei studiemiddagen: (12.00 uur uit) 15 februari en 14 juni Met vriendelijke groet, Gerrit Bussink