Kerstontbijt
slider placeholder
Beste ouders/verzorgers,​​​​​​
Nu de kerstvakantie in zicht is en de daar bijbehorende feestelijkheden op school, willen we jullie informeren over de gang van zaken de komende twee weken.
Omdat ons kerstdiner i.v.m. de richtlijnen van de RIVM ’s avonds niet door kan gaan, hebben we een kerstontbijt gepland. Dit zal op woensdag 22 december 2021plaatsvinden.
De kinderen nemen deze ochtend een eigen ontbijt mee in een bakje. U kunt hierbij denken aan de volgende lekkernijen om mee te geven aan uw kind:
- Kerstboterham
- Kerststol
- Bolletje
- Kerstpannenkoek
- Poffertjes
- Croissant
- Ei
Het zou leuk zijn als u in overleg met uw kind(eren) het trommeltje vult en u aan bovenstaande richtlijnen houdt.
Vanuit school wordt gezorgd voor drinken en wat extra lekkers. De kinderen hoeven daarom geen 10 uurtjemee te nemen.
Op deze dag zijn de kinderen om 12:00u. uit. Daaromhoeven zij ook geen lunch mee te nemen.
Natuurlijk is het de bedoeling dat het een sfeervolle en feestelijke ochtend wordt met elkaar. Iedereen mag daarom in feestelijke kerstkleding komen. 
Mochten er nieuwe maatregelen komen van het RIVM, dan hoort u zo spoedig mogelijk als er wijzigingen zijn.
 
Met feestelijke groet,
De kerstcommissie