Rapporten inleveren a.u.b.?
slider placeholder
Voor de zomervakantie kregen de leerlingen het schoolrapport mee naar huis. Wilt u zo vriendelijk zijn het rapport de komende week weer mee te geven aan uw kind om te in te laten leveren bij de juf of meester! Bedankt voor uw medewerking!