Update enquête continurooster
Beste ouders/verzorgers, Hierbij de update van de enquête continurooster. Van de 177 gezinnen zijn er 134 ingevulde enquêtes teruggekomen. 93 stemmen voor, 41 stemmen tegen.  Dit komt neer op een percentage van 67,9 % is voor het continurooster met een gelijke dagenmodel. Wat gaat er nu met deze opbrengst gebeuren? De peiling wordt nu doorgezet naar de MR. Een volgende stap is verder onderzoek naar knelpunten die eerst opgelost moeten worden, voordat er een definitief besluit volgt over de schooltijden.  Zodra er meer nieuws is wordt dit bekend gemaakt, Vriendelijke groet, werkgroep continurooster.