De meest belangrijke zaken voor aanstaande maandag !
slider placeholder
Gezond eten en drinken op school Wij vinden een gezonde levensstijl erg belangrijk. Zo zijn we al een aantal jaren een rookvrije school. Dit houdt in dat in school maar ook op ons schoolplein door niemand gerookt mag worden. Verder hebben alle kinderen via de Europese Unie een tijd mogen genieten van gratis schoolfruit. De actie is eenmalig maar we willen voortaan de maandag en de woensdag uitroepen tot fruit- en waterdag. Wij verzoeken u dan ook die twee dagen als pauzehap een stuk fruit mee te geven en als drankje een (afsluitbare) beker of bidon water.   Gymnastiek en zwemmen vanaf dag één Onze kinderen krijgen gymles en zwemles van speciaal hiervoor opgeleide vakleerkrachten. Elke groep krijgt twee keer per week een beweging les (twee keer gym of in groep 4 en 5 één keer gym en een zwemles). De tijden staan op onze site onder het kopje “Kalender”. Een aantal groepen  start maandag a.s. meteen in de sporthal met een gymles. Dus kijkt u vooral naar het rooster en zorg dat uw kind gymspullen bij zich heeft. De kinderen van groep 3 hebben de eerste maandag nog géén gym. Zij starten gewoon in hun lokaal waar Juf Veronica u en de kinderen zal opvangen. Om alle gymlessen te kunnen geven zullen niet alle lessen precies binnen de schooltijden vallen. Zo zullen de groepen 8 beide een keer tot half vier gymmen. Op deze dag hoeven ze die middag pas om 13.30 uur in de klas te zijn.   Oudervertelgesprekken  In de tweede schoolweek vinden de “oudervertelgesprekken plaats”. U kunt dan alles over uw kind kwijt aan de leerkracht van uw kind en maakt meteen kennis. De gesprekken zijn niet verplicht, maar facultatief. Heeft uw kind bijvoorbeeld dezelfde leerkracht als het afgelopen jaar en heeft u geen nieuwtjes over uw kind dan is zo’n gesprek misschien niet nodig. Met ingang van maandag hangt er op elk lokaal een bezoekschema, waarop u kunt invullen wanneer u wilt komen praten. De gesprekken vinden voornamelijk ’s middags na schooltijd plaats. Vult u de lijst snel in?!   Informatiemiddag Wij melden al vast (kunt u ook lezen op de kalender op onze site) dat dinsdagmiddag 17 september van 15.00 tot 16.00 uur u een kijkje kunt komen nemen samen met uw kind in de groep van uw kinderen en van hem haar uitleg krijgt wat er allemaal gebeurt in de groep. U komt toch zeker ook?!   Nog wat organisatorische zaken Honden: Vast al bij u bekend, maar omdat er kinderen zijn die bang zijn verzoeken wij u om geen honden mee te nemen op het schoolplein.   Fietsen: Fijn als iedereen op de fiets komt maar het gebied voor de scholen is een wandelgebied. Zorgt u dus dat u daar met de fiets aan de hand loopt en parkeert u hem netjes. Voor de deuren naar het Bres (ook de zijkant) en de gymzaal moeten de ingangen ruim vrij gehouden worden i.v.m. met het in en uitgaan van groepen leerlingen.   Kinderen brengen: De schooldeur gaat tien minuten voor aanvang open, dus 8.20 uur en 13.05 uur. U mag dan uw kind in de klas brengen. De bedoeling is dat u snel afscheid neemt en uiterlijk als de school begint weer buiten bent.   Kinderen halen: Als de school uit gaat verzoeken wij alle ouders om voor de palen van de luifel te wachten zodat wij als leerkrachten voor de onderbouwkinderen goed zicht hebben door wie ze worden opgehaald. Voor groep 1c  wacht u voor de grijze nooddeur van het lokaal. De kinderen van 1/2 A en B komen voor de stenen blauwe bank te staan. De groepen 3 en 4 bij een van de palen voor de voordeur. Zo weet u waar u ongeveer kunt staan wachten.     BSO-kinderen: * De kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan en in groep 1 t/m 3 zitten worden door de leidsters van Human Kind opgehaald in hun lokaal. *De kinderen van groep 4 t/m 8 die naar de opvang gaan gewoon bij de vaste plek voor het lokaal van groep 1C.   Ziek melden: Wilt u alstublieft indien uw kind ziek is dit telefonisch melden tussen 8.00 uur en 8.15 uur. Middagen graag tussen 13.00 en 13.15 uur. U krijgt dan Rik aan de lijn en die zal dit dan doorgeven aan de betreffende leerkrachten, die natuurlijk dan al in de groep zijn om de kinderen op te vangen. Blijft uw kind over of gaat het naar de buitenschoolse opvang dan ook daar even ziekmelden   Bereikbaarheid leerkrachten: Indien u een leerkracht wilt spreken verzoeken wij u vriendelijk een afspraak te maken en te doen na schooltijd tussen 15.30 uur en 16.30 uur en op woensdag van 13.00 uur tot 14.00 uur.   Stepjes en andere rijdende zaken: Indien uw kind met een step naar school komt dan verzoeken wij u en uw kind dringend deze buiten de school te plaatsen en niet in de gang of onder de kapstokken. Rollerscates, scateboards en andere rijdende zaken kunnen i.v.m. de veiligheid niet in de gangen of de lokalen worden gestald. Het is dus veel slimmer deze thuis te laten.   Buitenspeel materiaal: Het speelmateriaal voor de kleuters dat we buiten gebruiken mag alleen onder schooltijd door de kinderen gebruikt worden onder toezicht van de leerkracht. Het is dus niet de bedoeling dit voor en na schooltijd weg te pakken.   Het team van OBS Branding wenst  iedereen een fijn, leerzaam en gezond schooljaar toe !