Verbreed je horizon, verleg je grenzen!


Indentiteit en visie

De Branding is een school waar alle kinderen welkom zijn, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Wij leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van al onze leerlingen. Onze school nodigt uit tot leren.

Missie

Verbreed je horizon, verleg je grenzen!.
Wij bieden al onze leerlingen een breed aanbod. Wij dagen onze leerlingen uit tot leren en ontwikkelen en hebben hoge verwachtingen van hen. De nadruk ligt binnen ons onderwijs op het verwerven van basisvaardigheden, waarbij het aanbieden van kennis voorop staat. Hierin hebben onze leerkrachten een centrale rol.
Wij creëren een uitdagende, rustige en veilige leeromgeving waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen en waar het leren centraal staat, zowel op cognitief, sociaal emotioneel, creatief en lichamelijk gebied. Op de Branding respecteren wij elkaar en hebben wij aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen de leerlingen. Wij zorgen ervoor dat ieder kind, de ouder en iedere leerkracht zich thuis voelt, ongeacht de sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.
 
OBS Branding belooft (missie statement):