groep 7b/8
meester Peter, juf Thysia, Juf Danisha

Verbreed je horizon, verleg je grenzen!


groep 7b/8 huiswerk

Let op op 4 januari is er voor alle leerlingen een (fysiek) uitdeelmoment voor (t)huiswerk en e-mailadressen/inlogcodes voor binnen ons schoolsysteem.

Om het één en ander vlot te laten verlopen die dag is het handig dat je voor 4 januari al de app teams heb gedownload.


Dat kan op je telefoon, je tablet en op je laptop. Er moet wel wifi aanwezig zijn.


5 januari zit iedereen thuis te werken aan dag/ weektaken en krijg je de meester af en toe te zien via een digiatale mogelijkheid.
Elke dag komt er over je privé-app dagopdracht Snappet
Op deze pagina vinden jullie het huiswerk voor de komende periode en eventuele huiswerktips.
Vanaf groep 7 werken we met schoolagenda's ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Vanwege de combinatiegroep nemen we dit ook voor groep 6 direct mee. Het is de bedoeling dat jullie vanaf het planbord in de groep de huiswerkopdrachten, je individuele afspraken met de meester, maar ook eventuele andere data (bijvoorbeeld excursies) noteren. Je bent zelf verantwoordelijk voor je gebruik van je agenda en je huiswerk, houd je agenda dus dagelijks goed bij.

Huiswerkhulp:
Binnen de groepspagina van groep 7/8 heb ik ook een huiswerkpagina met uitleg gemaakt.                                                                  
Hierop staan allemaal uitleg fimpjes over stof die we behandeld hebben.
NB. Als je een usb-stick inlevert kan je bij mij een digitaal woordenboek ontvangen. Een handig hulpmiddel bij het huiswerk.
 
taal huiswerk
Zowel in groep 7 als in groep 8 werken we met Blokboek taal als huiswerk.
Elke week wordt er op donderdag een opdracht meegegeven. Deze wordt eerst in de klas behandeld .
De kinderen mogen in het blokboek zelf of in de multo aantekeningen maken.
In beide groepen krijgen de leerlingen om de vijf blokken een verzameltoets, waarin het geleerde van de afgelopen vijf blokken terug gevraagd wordt. 
het huiswerk wordt elke week gezamenlijk besproken en zelf nagekeken.
Hierdoor leren de leerlingen verantwoording te dragen voor hun eigen leerwerk voor de toets duie volgen gaat en maken zij het werk niet om het maken maar om het leren.
Op onze site kunnen de leerlingen (maar ook de ouders) filmpjes met uitleg over de stof bekijken.

donderdag  14 januari Blok 12A en 12B maken 
gr 7 en 8 donderdag 17 december toets blok 6 t/m 10 voorlopig uitgesteld tot na de Lockdown
de huiswerkpagina met uitleg vind je door hier te dubbelklikken

spelling /werkwoordspelling
Je spelling kan je thuis ook goed bijhouden door de spellingwoorden van het thema nog eens door te nemen en eventueel te oefenen. Op onze website staan de spellingswoorden per thema klaar en kan je zo uitdraaien of downloaden.  Voor de werkwoordspelling raad ik je aan nog eens naar de de huiswerkpagina met uitleg te gaan. Daar staan verschillende uitlegfilmpjes die je kunt bekijken

woordenschat en spellingspakketten bij de taalmethode
Deze staan op onze schoolsite bij leerlingenlinks; klik op het logo van taalactief en je komt op alle pakketten voor het hele jaar en van alle jaargroepen

rekenhuiswerk
Naast het vaste klassikale pakket rekenen kan het voorkomen dat leerlingen een bijspijkerpakket of verdiepingspakket mee krijgen.  De afspraken voor dit pakket (hoeveelheid/niveau en werkduur) worden per individu gemaakt)
Altijd kunnen jullie natuurlijk voor een flinke basis zorgen door de tafelsommen van voor naar achter en van achter naar voor te blijven oefenen dit kan je o.a. via onze oefenpagina's op links voor leerlingen
uitlegfilmpjes kan je oom op deze site zien bij edufleks

aantekeningen/ dieper nadenken
Tijdens de lessen rekenen en taal doen jullie dat in het A.M.I.W.-schrift (alles-moet-ik-weten-schrift)
Tijdens de lessen Engels, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur doen jullie dat in de multo.
Daar waar het kan krijgen de groepen beide les in "het leren leren" (dieper nadenken)
ze gaan dan beide de eigen stof uitwerken. Dit doen we o.a. door gezamenlijk teksten uit te pluizen op moeilijke woorden en de teksten samen te vatten)

natuur en techniek /natuurzaken
groep 7: thema 2: 't Lichaam toets op woensdag 6 januari
voorlopig uitgesteld
groep 8: thema 2: Water toets op woensdag 6 januarivoorlopig uitgesteld

geschiedenis/ tijdzaken
groep 7/8:
We gaan ons met de hele groep vanaf februari 2021 na de vakantie/ corona lockdown bezig houden met de Tweede Wereldoorlog 

aardrijkskunde /wereldzaken
groep 7: topo maken: West-Europa voor vrijdag 9 januari
groep 8: topo maken: Z-Amerika en Antarctica voor vrijdag 9 januari

spreekbeurten en werkstukken
In de groep oefenen we regelmatig verschillende presentatievormen:
 • GOTD-duo-presentatie ,
 • interviewspelletjes
 • dramalesjes
 • boekpresentaties
 • voorleessessies,
 • mini werkstukken, e.a.schrijfopdrachten
Allemaal gericht om schrijven, begrijpend- /studerend lezen, mondeling- en schriftelijk verwoorden te bevorderen.
Ook een spreekbeurthouden is een leerproces!

* groep 7: maakt een keuze tussen 2 verschillende onderwerpen :
a: een gebouw / monument
b: een gebied/een stad/ een zee/ een rivier(gebied)/een gebergte in Europa 
Let op!: Kies je voor
a voor je werkstuk dan wordt b een onderwerp voor je spreekbeurt en andersom geldt hetzelfde. Dit kan gewoon doorgaan als je vragen hebt kan je mij appen. Dan krijg zo snel mogelijk antwoord.

* groep 8: maakt een werkstuk over een kunst/cultuur thema (tijdens de les zal hier over worden uitgelegd wat daarmee wordt bedoeld)
Het werkstuk moet uiterlijk 30 januari ingeleverd worden.  Dit kan gewoon doorgaan als je vragen hebt kan je mij appen. Dan krijg zo snel mogelijk antwoord.
De groep 8 spreekbeurt zal moeten gaan over een klein gedeelte van het werkstuk dat dieper zal moeten worden uitgezocht.
Verder geven de leerlingenin groep 8 later in het jaar een elevatorgesprek, het onderwerp daarvoor wordt door de meester aangereikt. 

Klik hier voor het overzicht van de gemaakte spreekbeurt afspraken in onze groep
de spreekbeurten worden op woensdagen en vrijdagen gehouden

 
Naast dit regelmatige huiswerk zijn er ook momenten dat er individuele afspraken gemaakt worden, dat kan zijn:
 • inhaalwerk door ziekte
 • bijspijkerwerk om kleine achterstanden bij te werken
 • een spreekbeurt
 • een (t)huiswerkstuk
 • individuele opdrachten
 • doeopdrachten bij, zoals verzamelen van informatie, voorwerpen of maken van foto's