Verbreed je horizon, verleg je grenzen!


Team OBS Branding 2019-2020

Onderbouw


juf Henriëtte

juf Henny
 


juf Hester

groep 1c (ma, di, woe)
onderbouwcoördinator
stuurgroep Vreedzame School

groep 1/2b (ma t/m woe)

 
groep 1/2b (ma, di)
stuurgroep Vreedzame School

 
juf Charlotte
juf Mireille

juf Mirjam
groep 1c (do,vrij)
teamlid medezeggenschapsraad

 
groep 1/2 a (do, vrij)

 
groep 1/2 b (woe, do, vrij)
vertrouwenspersoon
teamlid medezeggenschapsraad

 
MIddenbouw
     


juf Veronica

juf Jasmin
juf Loes

groep 3 (ma, di, woe)

 

groep 4 (ma t/m do)
contactpersoon Oudervereniging
stuurgroep Vreedzame School
groep 5 (ma t/m vrij)
teamlid medezeggenschapsraad

 


juf Jacqueline

juf Michelle
 
groep 3 ( do, vrij)
coördinator stages

 
groep 4 ( vrij)

 


 
Bovenbouw
   

juf Helen
meester Peter  
groep 6a (ma,di) 
groep 6b/7 (ma t/m vrij)
ICC-er / lid CCPO
coördinator wereldoriëntatie
leescoördinator
PR / webmaster
 
   
juf Thysia    
groep 6a
(woe,do, vrij) 
stuurgroep Vreedzame School

ICT-er vakgebieden
   juf Esther
 
groep 8a (ma, di, woe)
bovenbouwcoördinator
leescoördinator
groep 8b (ma t/m woe, vrij)
bovenbouwcoördinator

 
 
juf Tessa
juf Michelle

 
groep 8a 
rekencoördinator
(woe ,do, vrij)
groep 8a 
(do)

 
 
Directie en Ondersteunend Personeel
   Gerrit BussinkMarieke HammersteinRik van Schijndel
directeur (fulltime)

 
intern begeleidster
vertrouwenspersoon

 
administratief medewerker
PR / webmaster
ICT-er 

Ilse van der Welle

Ralph van der Velden
juf Shaquille Warrens
school maatschappelijk werkster
(do 9:00uur -13:00 uur)
vakleerkracht gymnastiek
groep 3 t/m 8
vakleerkracht gymnastiek
kleuters