Verbreed je horizon, verleg je grenzen!  


Team OBS Branding 2019-2020

Onderbouw


juf Henriëtte

juf Hennyjuf Hester
 

groep 1c (ma, di, woe)
onderbouwcoördinator

groep 1/2b (ma t/m woe)

 
groep 1/2b (ma, di)
stuurgroep Vreedzame School


 
juf Charlotte

juf Mireille

juf Mirjam
groep 1c (do,vrij)
teamlid medezeggenschapsraad

 
groep 1/2 a (do, vrij)
 
groep 1/2 b (woe, do, vrij)
vertrouwenspersoon
teamlid medezeggenschapsraad 


Middenbouw

 
foto volgt nogjuf Veronica

juf Jasmin
juf Loes 

groep 3 (ma, di, woe)
 

groep 4(ma t/m do)
contactpersoon Oudervereniging
stuurgroep Vreedzame School
groep 5 (ma t/m vrij)
 
 

juf Jacqueline
juf Michelle
 
 
groep 3 ( do, vrij)

 
groep 4 ( vrij)

 


 


 
 

 


Bovenbouw
foto volgt nog


juf Helen
meester Peter
juf Rianne


juf Esther
 

groep 6 (ma,di)

groep 8 (ma t/m vrij)
ICC-er / lid CCPO
coördinator wereldoriëntatie
leescoördinator
PR / webmaster

 

groep 7a (ma, di, woe)
bovenbouwcoördinator
leescoördinator 
 
groep 8b (ma t/m woe, vrij)
bovenbouwcoördinator
 

juf Thysia
 
juf Tessa

juf Michelle
groep 6
(woe,do, vrij) 
 

 
groep 8a 
(woe ,do, vrij) 

 
groep 8b
(do) 

 

Directie en Ondersteunend Personeel

Gerrit Bussink
Hans Boelen
Marieke Hammerstein
Rik van Schijndel
directeur

 
directeur

 
intern begeleidster
vertrouwenspersoon

 
administratief medewerker
PR / webmaster

 
Ilse van der Welle
 juf Linda 
Ralph van der Velden
  
school maatschappelijk werkster
(do 9:00uur -13:00 uur)

 
onderwijsassistent
(maandagochtend, dinsdagochtend en vrijdag)
vakleerkracht gymnastiek