Verbreed je horizon, verleg je grenzen!  


Team OBS Branding 2019-2020

Onderbouw


juf Henriëtte

juf Hennyjuf Hester
 

groep 1c (ma, di, woe)
onderbouwcoördinator
stuurgroep Vreedzame School

groep 1/2b (ma t/m woe)

 
groep 1/2b (ma, di)
stuurgroep Vreedzame School


 
juf Charlotte
juf Mireille

juf Mirjam
groep 1c (do,vrij)
teamlid medezeggenschapsraad

 
groep 1/2 a (do, vrij)

 
groep 1/2 b (woe, do, vrij)
vertrouwenspersoon
teamlid medezeggenschapsraad

  


Middenbouw


juf Veronica

juf Jasmin
juf Loes
 

groep 3 (ma, di, woe)

groep 4 (ma t/m do)
contactpersoon Oudervereniging
stuurgroep Vreedzame School
groep 5 (ma t/m vrij)
teamlid medezeggenschapsraad
 
juf Jacqueline
juf Michelle
 
 
groep 3 ( do, vrij)
coördinator stages


 
groep 4 ( vrij)


 


 


 
 

 
Bovenbouw

juf Helen
meester Peter
juf Rianne

juf Esther
 

groep 6a (ma,di)
 

groep 6b/7 (ma t/m vrij)
ICC-er / lid CCPO
coördinator wereldoriëntatie
leescoördinator
PR / webmaster

 

groep 8a (ma, di, woe)
bovenbouwcoördinator
leescoördinator 
 
groep 8b (ma t/m woe, vrij)
bovenbouwcoördinator

 

juf Thysia
 
juf Tessa

juf Michelle
groep 6a
(woe,do, vrij) 
stuurgroep Vreedzame School

ICT-er vakgebieden
 

 
groep 8a 
rekencoördinator
(woe ,do, vrij) 

 
groep 8b
(do) 


 

Directie en Ondersteunend Personeel

Gerrit Bussink
Hans Boelen
Marieke Hammerstein
Rik van Schijndel
directeur (fulltime)

 
directeur (3 dagen)

 
intern begeleidster
vertrouwenspersoon

 
administratief medewerker
PR / webmaster
ICT-er 

 
Ilse van der Wellejuf Linda 
Ralph van der Velden

 
juf Shaquille Warrens 
school maatschappelijk werkster
(do 9:00uur -13:00 uur)


 
onderwijsassistent
(maandagochtend, dinsdagochtend en vrijdag)


 
vakleerkracht gymnastiek groep 3 t/m 8


 
vakleerkracht gymnastiek kleuters