Verbreed je horizon, verleg je grenzen


Vanaf schooljaar 2018-2019 volgen we met het totale team de tweejarige  cursus "De Vreedzame School". 
We starten elk jaar in alle groepen met blok 1: "We horen bij elkaar!" 
Op dit moment zijn we bezig met blok 4: "Samen staan we sterk"
Derde  Blok voorbij

In de afgelopen maanden zijn alle groepen bezig geweest met de eerste drie blokken van de Vreedzame School
Daarbij werkten wet aan het creëren van een positieve groepssfeer. Hiervoor is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij erbij hoort. In iedere groep hebben de kinderen spelletjes gedaan om elkaar goed te leren kennen en elkaar te leren waarderen.

De leerlingen hebben geleerd wat er gebeurt als je iemand een opsteker ( aardige, positieve opmerking) of een afbreker (onaardige, negatieve opmerking) geeft.

Alle leerkrachten hebben samen met de kinderen afspraken gemaakt over hoe je met elkaar omgaat: “Zo doen wij het in onze groep”. Deze afspraken zijn op papier gezet en zijn opgehangen in het lokaal.

mediatorren
We hebben in het begin van het schooljaar mediatorren opgeleid. Dit zijn leerlingen uit groepen 6 t/m 8. Zij lossen aan de hand van een stappenplan conflicten op school tussen medeleerlingen op.
stuurgroep De Vreedzame school
Om het invoeren en de activiteiten in de goede banen te leiden is er een stuurgroep aangesteld van teamleden en een directielid.
De stuur groep bestaat uit: Meer over de methode De Vreedzame School kunt u alvast vinden op www.vreedzaam.net