Verbreed je horizon, verleg je grenzen!


Actueel

Hier vindt u het laatste nieuws van onze school


teruggave restant gespaarde boekengeld   08-11-2017

Beste ouders/verzorgers,
Op woensdag 15 november krijgen de kinderen die bij de boekenmarkt de bon met het gespaarde geld niet of niet volledig gebruikt hebben het restant (en het  restant is onder de €5,00) uitbetaald. Ze krijgen een envelopje mee met het restantgeld.
Top


Schoolkeuzebegeleiding /Open Dagen   05-11-2017

Groep 7 en 8 ouders en leerlingen worden bij ons op school zo goed mogelijk begeleid om de juiste vervolgopleiding te kiezen. Binnenkort starten de open dagen, informatiedagen en demodagen/avonden op het Voortgezet Onderwijs weer.
Met groep 8 leerlingen gaan we onder schooltijd al een kijkje nemen op de diverse scholen in de regio.
Het is verstandig om, wanneer u een juiste en overwogen keuze wilt maken samen met uw kind een kijkje te gaan nemen op de open dagen.
Open dagen planner en checklisten voor ouders en leerlingen.
Hieronder een aantal handige links:
De open dagen komen er aan. Op dit moment zijn we onder schooltijd, zoals u op de website van groep 8 heeft gelezen, een aantal VO scholen in de regio aan het bezoeken. Ter voorbereiding van de open dagen zijn de volgende links misschien wel handig: https://www.devogids.nl/scholen/open-dagen-planner
https://devogids.nl/opjescherm/Service/checklist_voor_ouders/
https://devogids.nl/opjescherm/Service/checklist_voor_leerlingen/

In groep 8 wordt u en uw kind zoveel mogelijk geïnformeerd over het maken van een keuze voor de juiste VO-school.
Daartoe is gestart in groep 7 met het voorlopig-schooladvies gevormd door de adviescommissie (gr 7- en 8leerkrachten, IB-er en directieleden) in de weken na de Entreetoets. In groep 8 wordt een NIO-toets en een drempeltoets afgenomen in het begin van het schooljaar, volgen wij de leerling via het LVS (leerlingvolgsysteem) en wordt er op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april 2018 de Cito- eindtoets afgenomen. In februari/maart volgt het definitieve schooladvies. Dit gebeurt in een gesprek met de leerling, de ouders/opvoeders van de leerling en de groepsleerkracht van groep 8.
Ook bij de inschrijving naar de gekozen school zullen wij u zoveel en goed mogelijk begeleiden.

Meer informatie vindt u door hier te klikken of op de pagina van groep 8
 
Top


Doe- en Kijkkunstlessen   04-11-2017

Op dit moment zijn veel groepen bezig met een lessenserie in het kader van een doe- of kijkkunstproject. Groepen 1-2 hebben in het theater de vertelkunstvoorstelling “De olifant die woord hield.” gezien, groepen 3 en 4 leren wat “flotteren” (druktechniekenen) is en groepen 7 en 8  zijn de minicursus “fotoliegen” gestart. Deze leerlingen leren kaders te kiezen, wat het effect is op vergroten, verkleinen en pletten. Hoe je de kijker/ lezer van de krant of blad op het verkeerde been kan zetten. Alle projecten Kunstlessen uit de Doe- en Kijkkunst series, die leerlingen door de hele schoolloopbaan volgen. Op deze manier komen zij met allerlei soorten van kunst in aanraking.
In het voorjaar gaat ons team op de studiedagen twee korte workshops volgen en leren de leerkrachten om deze kunstlessen nog beter te koppelen aan en te integreren binnen de reguliere lessen zoals rekenen, taal, lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde en bewegingsonderwijs. Een voorbeeld is het fotoliegen, dat uitstekend aansluit bij de rekenlessen over verhoudingen en schaalberekening.
Top