Verbreed je horizon, verleg je grenzen!


Actueel

Hier vindt u het laatste nieuws van onze school


boerderijproject groepen 4 en 5   23-03-2018

Op 4 april starten wij met het project “Boerderij”. Er zullen in de drie groepen verschillende boerderijen aan bod komen: akkerbouw, veeteelt en tuinbouw. De kinderen mogen ook spullen van thuis meenemen voor onze tentoonstelling.
Op 9, 10 en 11 april gaan we op bezoek bij boerderij van Leeuwen in Heenvliet. Groep 5 op maandag 9 april, groep 4a op dinsdag 10 april en groep 4b op woensdag 11 april. Op deze boerderij zijn veel koeien en schapen. Ook zijn er onlangs een heleboel lammetjes geboren. Voor dit bezoek hebben we per groep 4 ouders nodig die ons daarheen willen rijden met de auto. Als u tijd en zin heeft om mee te gaan, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht?
Verder zullen we enkele klasdoorbroken activiteiten organiseren. Op maandag 23 april is er een kijkmiddag vanaf 15.00 uur. U bent van harte welkom om te kijken wat we allemaal gedaan hebben tijdens het project “Boerderij”.
Top


grote rekendag voor groep 1 leerlingen   20-03-2018

Op 28 maart doen alle groep 1 leerlingen van Obs de Branding mee aan de Grote Rekendag. Het is een dag die helemaal in het teken staat van rekenen. Kinderopvang Humanitas organiseert de activiteiten voor onze jongste kleuters en hun oudste peuters. Het thema van deze 16e editie is ‘De school als pakhuis’. De kinderen gaan systematisch nadenken, tijdens activiteiten zoals:

inventariseren
stapelen
verplaatsen
coderen

Bij kinderopvang Humanitas gebruiken ze de methode Wiskids, wat uitermate geschikt is voor de rekendag. De leerlingen werken daarbij in verschillende leerstofdomeinen. Ze noemen dit landen, bijvoorbeeld het land van achter en hoeks, waarbij ze geometrische figuren leren.
Top


27 maart infoavond (hoog)begaafd kind   19-03-2018

Hoe begeleidt u als ouder uw (hoog) begaafde kind zo goed mogelijk naar een toekomst, waar we ons maar moeilijk een reëel beeld van kunnen vormen? Welke vaardigheden verdienen de aandacht en waarom?  Gastspreker: Minka Dumont geeft ruim tien jaar les in de plusklassen van Amstelwijs in Amstelveen en ontwikkelde veel lesmaterialen die geschikt zijn voor zowel gebruik in de plusklas als de reguliere lesomgeving. Tijdens de ouderavond laat zij haar licht schijnen over dit onderwerp en deelt haar ervaringen met u. Ze geeft een aantal fundamentele inzichten die kunnen helpen om uw kind (nog) beter te kunnen begeleiden in het ontwikkelen van hun vaardigheden.

Datum: Dinsdag 27 maart 2018 van 20.00 tot 21.30 uur,
inloop vanaf 19.30 uur
Locatie: Bestuurskantoor PRIMOvpr,
Gemeenlandsedijk Noord 26a, Abbenbroek
Voor: Ouders van basisschoolkinderen
Aanmelden: Vóór vrijdag 23 maart via een mailbericht aan: m.blok@primovpr.nl Meldt u snel aan: want vol is vol!  
Top


Hulpouders gevraagd voor op 29 maart 1 aprilviering op school   10-03-2018

Het is bijna zover: De geuzen komen eraan!

Donderdag 29 maart vieren wij dit 1 aprilfeest.
Wij hebben een feestdag georganiseerd met Oud-Hollandse spelletjes.
Daarvoor hebben wij uw hulp hard nodig. Wij zijn op zoek naar:
• Hulpouders per groep (groep 1-7) die een groepje willen begeleiden.
Bij de klas hangt een inschrijflijst op welk tijdstip de klas de spelletjes gaat doen.
• 3 ouders per klas om de dag ervoor thuis pannenkoeken te bakken (de mix wordt aangeleverd) Bij de klas hangt een inschrijflijst.
We hebben die dag een continue rooster tot 14.00 uur. Tussen de middag eten alle kinderen op school, wilt u hier een lunch voor meegeven.
We openen om 8.30 uur die ochtend op het plein, u bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn!
Groeten van de 1 april commissie.
 
Top


Oproep hulpouders Koningsspelen 2018   24-02-2018

De werkgroep Koningsspelen is gestart met de organisatie van de Koningsspelen 2018 voor de Brielse scholen. Dit jaar is het op vrijdagochtend 20 april. Om die spelen een succes te laten worden hebben we veel hulpouders/vrijwilligers nodig. De kinderen worden verdeeld in onderbouw/middenbouw/bovenbouw. De onderbouw sport in en rond de breede school. De middenbouw sport in de gymzalen en bij de sportvelden in de buurt. En de bovenbouw sport op het Geuzenveld bij de verschillende sportclubs. We hebben vrijwilligers nodig bij de verschillende sporten/spelletjes, maar er is ook veel hulp nodig bij het begeleiden van de vele groepjes. Helaas is het organisatorisch niet mogelijk om je in te delen bij je eigen kind. Als je wil helpen meld dit dan bij de groepsleerkracht van je kind. In de onderbouw komt een inschrijflijst aan het raam te hangen.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Koningsspelen, 
Ida, Mirjam en Tessa
Top