Verbreed je horizon, verleg je grenzen!


Actueel

Hier vindt u het laatste nieuws van onze school


wij staken 30-31 januari   17-01-2020

Op donderdag en vrijdag 30-31 januari wordt er op onze school gestaakt.  
Het bestuur heeft aangegeven dat er verdeelde meningen zijn over de staking en heeft het besluit bij de scholen neergelegd. Na geïnventariseerd te hebben hoe ons team er in staat, hebben we gezien dat, op enkele leerkrachten na, de meerderheid van het personeel op onze school gaat staken. 
Hierdoor hebben we het besluit genomen om de school op 30 en 31 januari te gaan sluiten. De leerkrachten die niet staken doen werkzaamheden op de school. De opvangcentra zijn op de hoogte gebracht en zullen hier rekening mee houden.  
Waarom wordt er gestaakt? 

De leraren leggen voor twee dagen het werk neer voor beter onderwijs. Investering in het onderwijs is hard nodig. Er wordt naar een structurele oplossing gevraagd  voor het lerarentekort, hoge werkdruk, een fatsoenlijk salaris waardoor de kloof tussen po en vo wordt gedicht. Leerlingen hebben recht op goed onderwijs en het steeds groeiende lerarentekort draagt daar niet aan bij. De staking is opgeroepen door de onderwijsvakbonden. 

Bij ziekte/ uitval van leerkrachten doen wij ons best om het intern op te lossen. Helaas hebben sommige groepen (ouder(s)/ verzorger(s)) moeten ervaren dat kinderen toch thuis moesten blijven. Het wordt steeds lastiger om invallers te vinden. Er wordt voor de toekomst van het onderwijs gestaakt. AOB geeft aan dat er in 2020 55 duizend leerlingen in het primair onderwijs geen leraar voor de klas hebben en dit loopt op als er niet gehandeld wordt tot bijna 240 duizend leerlingen in 2028. 
We begrijpen dat de staking op 30-31 januari a.s. voor u ongemak oplevert. Toch vragen wij uw begrip en steun voor ons personeel. Zij voeren actie in het belang van uw kind en het behoud van kwaliteit van onderwijs, nu en in de toekomst!  Indien hier nog vragen over zijn dan hoor ik het graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
Gerrit Bussink                                                                                                 
Directeur OBS Branding
Top


opvang Humanitas 30-31 januari   17-01-2020

Buitenschoolse opvang Humankind opent deuren tijdens staking op 30 en 31 januari 2020

Op 30 en 31 januari aanstaande staken de leerkrachten van het basisonderwijs weer. Veel kinderen hebben dan geen school, maar ouders moeten wel gewoon werken. Om ouders en kinderen te helpen biedt Humankind op deze dag extra buitenschoolse opvang aan. Zowel klanten als ouders die nog geen klant zijn kunnen hun kind brengen op basis van een knipkaart. De stakingsopvang is gratis wanneer je op deze dag al opvang afneemt en een contract hebt voor BSO inclusief vakantieopvang.

Indien je gebruik wilt maken van dit aanbod is het belangrijk om tijdig afspraken te maken met een van de pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang.

Hartelijke groet,

Anita Heezen
Locatiemanager  
Kinderdagverblijf Watergeusje

BSO Roezemoez

BSO De Stormram

BSO Geuzenwout
Humankind

M 06 – 53 72 05 64

E anitaheezen@humankind.nl
www.humankind.nl

 

 

Top


Nationale Voorleesdagen 2020   14-01-2020

Top