Helpt u een handje?

Ouders van onze school nemen deel in de oudergeleding van de MR of zitten in de oudervereniging (OV). Uiteraard zijn wij ook heel blij met hulp in de klas van uw kind of bij activiteiten op school. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de leerkracht van uw kind.