Engels op school Anglia

Wij geven Engels (VVTO Vroeg vreemde talen onderwijs) in de groepen 1 t/m 8. Dit houdt in dat iedere groep, vanaf groep 1, minimaal 2 maal per week een half uur Engels krijgt. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit is gebleken dat het starten met het leren van een tweede taal voor het zesde levensjaar de hele taalontwikkeling bevordert, dus ook de moedertaal.  Natuurlijk doen wij dit in de onderbouw op heel natuurlijke manier. Namelijk in de vorm van liedjes, verhalen, spelletjes en uitzendingen kijken van CBeebies ( BBC). De nadruk ligt dan ook voornamelijk op het begrijpen en het spreken van de Engelse taal.  Pas in de midden- en bovenbouw gaan we het Engels lezen en schrijven. Ter ondersteuning van de lessen Engels wordt de methode Holmwoods gebruikt. In groep 8 doen de leerlingen mee aan het Anglia examen, ieder kind op zijn of haar eigen niveau. In de groepen 6 en 7 wordt al met dit examen geoefend.  

Jaarlijks organiseren wij een Engelse week binnen school.