Verbreed je horizon, verleg je grenzen!

Een school om te groeien!

Een openbare basisschool in Brielle

OBS Branding is een school waar alle kinderen welkom zijn, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Wij leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van al onze leerlingen. Onze school nodigt uit tot leren.

De Vreedzame school

De school is onderdeel van onderwijsgroep EduMare. Op deze website vindt u allerlei informatie over onze school.

Om onze school nog beter te leren kennen, geven wij u graag een rondleiding door onze schoolgebouwen. Wij nodigen u dan ook van harte uit om een afspraak te maken.

 

Missie

Verbreed je horizon, verleg je grenzen!.
Wij bieden al onze leerlingen een breed aanbod. Wij dagen onze leerlingen uit tot leren en ontwikkelen en hebben hoge verwachtingen van hen. De nadruk ligt binnen ons onderwijs op het verwerven van basisvaardigheden, waarbij het aanbieden van kennis voorop staat. Hierin hebben onze leerkrachten een centrale rol.
Wij creëren een uitdagende, rustige en veilige leeromgeving waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen en waar het leren centraal staat, zowel op cognitief, sociaal emotioneel, creatief en lichamelijk gebied. Op de Branding respecteren wij elkaar en hebben wij aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen de leerlingen. Wij zorgen ervoor dat ieder kind, de ouder en iedere leerkracht zich thuis voelt, ongeacht de sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Ouderbetrokkenheid

Ouder-
betrokkenheid

Minimaal 90 % van de kinderen haalt de kerndoelen

Wereldburgerschap

Wereld-
burgerschap

Kwaliteit

Hoge verwachtingen van elkaar (team, ouders en kinderen)

Innovatie

OBS Branding belooft
(missie statement)

Gezamenlijke ambitie met respect en tolerantie voor iedereen in een veilig inspirerende en uitdagende leeromgeving.
Een goede voorbereiding op een constant snel veranderende maatschappij.

Wil jij langskomen op onze school?

Als uw kind 4 jaar wordt, is het van harte welkom op obs Branding. In de periode ervoor zal de keuze voor een basisschool gemaakt moeten worden. Wij willen u daarbij graag helpen en nodigen u uit om bij ons langs te komen om al uw vragen te beantwoorden en een uitgebreide rondleiding te geven. Meestal voeren wij deze gesprekken rond de derde verjaardag van u kind.